Logo

為美好的世界獻上祝福!

喜愛遊戲的家裡蹲少年佐藤和真的人生突然閉幕……但是他的眼前出現自稱女神的美少女。轉生到異世界的和真就此為了滿足食衣住而努力工作!原本只想安穩度日的和真,卻因為帶去的女神接二連三引發問題,甚至被魔王軍盯上了!?

第一卷


序章

第一話 http//tieba.baidu.com/p/3860265329

第二話 http//tieba.baidu.com/p/3864545413

第三話 http//tieba.baidu.com/p/3875939858

第四話 http//tieba.baidu.com/p/3878106811

第五話 http//tieba.baidu.com/p/3874593882

第六話 http//tieba.baidu.com/p/3876878856

第七話 http//tieba.baidu.com/p/3882141706

第八話 http//tieba.baidu.com/p/3885388042

第九話 http//tieba.baidu.com/p/3901426719

第十話 http//tieba.baidu.com/p/3910857911

第十一話 http//tieba.baidu.com/p/3920463188

第十二話 http//tieba.baidu.com/p/3940197797

第十三話 http//tieba.baidu.com/p/3930371236

第十四話 http//tieba.baidu.com/p/4014761992

第十五話 http//tieba.baidu.com/p/4066941180

第十六話 http//tieba.baidu.com/p/4120781263

第十七話 http//tieba.baidu.com/p/4137301037

第十八話 http//tieba.baidu.com/p/4199965579


第二卷


第一話http//tieba.baidu.com/p/4318280188

第二話 http//tieba.baidu.com/p/4365398636

第三話http//tieba.baidu.com/p/4390935610

第四話 http//tieba.baidu.com/p/4452854601

第五話 http//tieba.baidu.com/p/4523031537

第六話 http//tieba.baidu.com/p/4538434944

第七話 http//tieba.baidu.com/p/4552980011

第八話 http//tieba.baidu.com/p/4672595977

第九話前篇 http//tieba.baidu.com/p/4698459333

第九話後篇http//tieba.baidu.com/p/4866503219

第十話http//tieba.baidu.com/p/4913548471

第十一話http//tieba.baidu.com/p/4920822071

第十二話http//tieba.baidu.com/p/4922876554

第十三話http//tieba.baidu.com/p/4926415372

第十四話http//tieba.baidu.com/p/4928980714

第十五話http//tieba.baidu.com/p/4950247297

第十六話http//tieba.baidu.com/p/4957186149

第十七話http//tieba.baidu.com/p/4964406234


第三卷


第一話 http//tieba.baidu.com/p/3894400000

第二話 https//tieba.baidu.com/p/5061644660


第四卷

http//tieba.baidu.com/p/4862856895


第五卷


第1話 http//tieba.baidu.com/p/5007047572


第10話 https//tieba.baidu.com/p/5151953460

第11話 https//tieba.baidu.com/p/5005068087

第12話 https//tieba.baidu.com/p/5154250987

13到19話 http//tieba.baidu.com/p/5015932392

第20、21話 http//tieba.baidu.com/p/5062351389

第22話 http//tieba.baidu.com/p/5022748369

第23話 https//tieba.baidu.com/p/5054149089

第24話 http//tieba.baidu.com/p/5055909063

第25話 http//tieba.baidu.com/p/5063175387

第26話 http//tieba.baidu.com/p/5074254918

第27話 https//tieba.baidu.com/p/5104626015

第28話 https//tieba.baidu.com/p/5126118754

第29話 http//tieba.baidu.com/p/5005575994

第29話·補充部分https//tieba.baidu.com/p/5136559624

第30話 http//tieba.baidu.com/p/5094852888

第31話 http//tieba.baidu.com/p/5096823627

第32話 https//tieba.baidu.com/p/5149382780

第33話 http//tieba.baidu.com/p/5084532422

尾聲 http//tieba.baidu.com/p/4302224256


短篇 http//tieba.baidu.com/p/5052431329

平日感謝的惠惠短篇 https//tieba.baidu.com/p/5051993097

向各方面表示深切感謝的女神短篇 https//tieba.baidu.com/p/5052431329

閑談短篇 https//tieba.baidu.com/p/5073608293

賞金兔子百合 最終話前篇、後篇http//tieba.baidu.com/p/5093420360

達克尼斯短篇 https//tieba.baidu.com/p/5137812446討論區

話題 回覆 觀看
>> 全部討論
©

背景色

简繁