Logo

為了養老金去異界存八萬金

協助編輯
4,307

家族發生事故, 雙親與哥哥死亡了, 以保險金支付了剩餘的房貸

山野光波, 18歲少女

某日從懸崖掉落, 穿越到異世界

在經歷與狼群的死鬥, 知道能夠往返穿越兩個世界的方法

光波決定在兩個世界活下去

為了老年的生活, 目標在異世界賺到決定8萬枚金幣

01.光波、異世界行 http://tieba.baidu.com/p/5564542690

02 大吃一驚,這裡太鄉下了! http://tieba.baidu.com/p/5544300443

03 柯蕾特醬太擅長肢體語言了 http://tieba.baidu.com/p/5551315116

04 野獸必死 http://tieba.baidu.com/p/5554587353

05 http://tieba.baidu.com/p/5589556732

06 光波、離開村子 https://tieba.baidu.com/p/5592204066

07 訓練和保險 http://tieba.baidu.com/p/5513442147

08 消防局、來賣滅火器了 http://tieba.baidu.com/p/5514086948

09 珍珠為武器、光波為兵器 http://tieba.baidu.com/p/5518514849

10. 光波、武裝化 http://tieba.baidu.com/p/5518745082

 

11 確保據點 http://tieba.baidu.com/p/5519634650

12 舒適的追求 http://tieba.baidu.com/p/5520042644

13 雜貨店『光波』 http://tieba.baidu.com/p/5521463321

14 小蝦米釣起大鯛魚 http://tieba.baidu.com/p/5529511413

15 諮詢的工作 http://tieba.baidu.com/p/5530145417

16 好吃的工作 http://tieba.baidu.com/p/5531438680

17 初登場 http://tieba.baidu.com/p/5532719795

18 我想知道是否有這樣的事 http://tieba.baidu.com/p/5562987368

19 冒險者們 http://tieba.baidu.com/p/5564262958

20 這是怎麼回事? http://tieba.baidu.com/p/5578974385

 

21 獵物 http://tieba.baidu.com/p/5579824536

22 爆誕!雷之姫巫女 http://tieba.baidu.com/p/5571209349

23 打碎惡劣商人 http://tieba.baidu.com/p/5579352219

24 山野料理 http://tieba.baidu.com/p/5583721580

25 Overkill http://tieba.baidu.com/p/5586154144

26 這樣的話就戰爭吧 http://tieba.baidu.com/p/5587169537

27 姬巫女之出陣 https://tieba.baidu.com/p/5589460807

28 Dragon Buster http://tieba.baidu.com/p/5587714366

29 嘉獎 http://tieba.baidu.com/p/5589056290

30 山野子爵領 http://tieba.baidu.com/p/5592467500

 

31 大掃除 http://tieba.baidu.com/p/5594224570

32 訪客 https://tieba.baidu.com/p/5597159023

33 子爵領的改革 https://tieba.baidu.com/p/5602043885

34 Blog https://tieba.baidu.com/p/5603577285

35 線下會...不久前的故事 https://tieba.baidu.com/p/5604109307

36 星探 https://tieba.baidu.com/p/5609437972

37 人才確保 https://tieba.baidu.com/p/5610973617

38 女僕 http://tieba.baidu.com/p/5613896689

39 子爵領的運營 1 http://tieba.baidu.com/p/5617562786

40 子爵領的運營 2 http://tieba.baidu.com/p/5626323135

 

41 子爵領的運營 3 http://tieba.baidu.com/p/5633098129

42 代理人 https://tieba.baidu.com/p/5634173546

43 懇談會 1 https://tieba.baidu.com/p/5637656607

44 懇談會2 https://tieba.baidu.com/p/5644008189

45 去王都。不,經常去的…。 https://tieba.baidu.com/p/5649695956

46 交易 https://tieba.baidu.com/p/5652665155

47 人材確保2 https://tieba.baidu.com/p/5659409386

48 人材確保3 https://tieba.baidu.com/p/5659986433

49 派對 https://tieba.baidu.com/p/5665515363

50 伯爵大人的憂鬱 https://tieba.baidu.com/p/5670163868

 

51-52開始賣爆谷 http://tieba.baidu.com/p/5672522836

53 下一個東西是 https://tieba.baidu.com/p/5672573715

54 http://tieba.baidu.com/p/5675725950

55 http://tieba.baidu.com/p/5689132906

56 http://tieba.baidu.com/p/5697438268

57 http://tieba.baidu.com/p/5704573996

58 http://tieba.baidu.com/p/5709182451

59 http://tieba.baidu.com/p/5710900094

60 https://tieba.baidu.com/p/5712866757

 

61.https://tieba.baidu.com/p/5713272397

62.https://tieba.baidu.com/p/5717039240

63.https://tieba.baidu.com/p/5721831182

64.https://tieba.baidu.com/p/5723453040

65.https://tieba.baidu.com/p/5724774217

66.https://tieba.baidu.com/p/5730199770

67.https://tieba.baidu.com/p/5733095129

68.https://tieba.baidu.com/p/5734568962

69.https://tieba.baidu.com/p/5736729677

70.https://tieba.baidu.com/p/5741210126

 

71.https://tieba.baidu.com/p/5744500434

72.https://tieba.baidu.com/p/5746045206

73.https://tieba.baidu.com/p/5752272605

74.https://tieba.baidu.com/p/5757537550

75.https://tieba.baidu.com/p/5759298020

76.https://tieba.baidu.com/p/5761420009

77.https://tieba.baidu.com/p/5766421734

78.https://tieba.baidu.com/p/5770451045

79.https://tieba.baidu.com/p/5770298915

80.https://tieba.baidu.com/p/5773711733

 

81.https://tieba.baidu.com/p/5780602257

82.https://tieba.baidu.com/p/5787390929

83.https://tieba.baidu.com/p/5796012998

84.https://tieba.baidu.com/p/5805343609

85.https://tieba.baidu.com/p/5814192511

86.https://tieba.baidu.com/p/5826360533

87.https://tieba.baidu.com/p/5837159560

88.https://tieba.baidu.com/p/5847707871

89.https://tieba.baidu.com/p/5856213042

90.https://tieba.baidu.com/p/5865389533

 

91.https://tieba.baidu.com/p/5870797340

92.https://tieba.baidu.com/p/5876753408

93.https://tieba.baidu.com/p/5886372262

94.https://tieba.baidu.com/p/5892193924

95.https://tieba.baidu.com/p/5895067692

96.https://tieba.baidu.com/p/5897089221

97.https://tieba.baidu.com/p/5902477843

98.https://tieba.baidu.com/p/5906967380

99.https://tieba.baidu.com/p/5916716716

100.https://tieba.baidu.com/p/5924627972

 

101.https://tieba.baidu.com/p/5930289920

102.https://tieba.baidu.com/p/5939109560

103.https://tieba.baidu.com/p/5947888670

104.https://tieba.baidu.com/p/5954655205

105 https://tieba.baidu.com/p/5961189916

106 https://tieba.baidu.com/p/5970679180

107 https://tieba.baidu.com/p/5974577072

108 https://tieba.baidu.com/p/5980982708

109 https://tieba.baidu.com/p/5988757501

110 https://tieba.baidu.com/p/5997818886

 

111 https://tieba.baidu.com/p/6002397784

112 https://tieba.baidu.com/p/6007224009

113 https://tieba.baidu.com/p/6011017194

114 https://tieba.baidu.com/p/6013714097

115 https://tieba.baidu.com/p/6014498543

116 https://tieba.baidu.com/p/6014807211

117 https://tieba.baidu.com/p/6000839409

118 https://tieba.baidu.com/p/6006448949

119 https://tieba.baidu.com/p/6016305949

120 https://tieba.baidu.com/p/6032322611

 

121 https://tieba.baidu.com/p/6036568196

122 https://tieba.baidu.com/p/6039025071

123 https://tieba.baidu.com/p/6034467554

124 https://tieba.baidu.com/p/6039391430

125 https://tieba.baidu.com/p/6040495386

126 https://tieba.baidu.com/p/6053524022

127 https://tieba.baidu.com/p/6055955283

128 https://tieba.baidu.com/p/6060854166

129 https://tieba.baidu.com/p/6061830819

130 https://tieba.baidu.com/p/6062471036

 

131 https://tieba.baidu.com/p/6064199876

132 https://tieba.baidu.com/p/6065005487

133 https://tieba.baidu.com/p/6065289683

134 https://tieba.baidu.com/p/6066042932

135 https://tieba.baidu.com/p/6066483172

136 https://tieba.baidu.com/p/6066729911

137 https://tieba.baidu.com/p/6068268720

138 https://tieba.baidu.com/p/6068632676

139 https://tieba.baidu.com/p/6069288368

140 https://tieba.baidu.com/p/6061928488

 

141 https://tieba.baidu.com/p/6070711924

142 https://tieba.baidu.com/p/6071253560

143 https://tieba.baidu.com/p/6072469885

144 https://tieba.baidu.com/p/6073454374

145 https://tieba.baidu.com/p/6073801213

146 https://tieba.baidu.com/p/6074789510

147 https://tieba.baidu.com/p/6074735842

148 https://tieba.baidu.com/p/6074585895

149 https://tieba.baidu.com/p/6074786294

150 https://tieba.baidu.com/p/6076575255

 

151 https://tieba.baidu.com/p/6077188912

152 https://tieba.baidu.com/p/6077526012

153 https://tieba.baidu.com/p/6077249098

154 https://tieba.baidu.com/p/6078342211

155 https://tieba.baidu.com/p/6078716598

156 https://tieba.baidu.com/p/6079826887

157 https://tieba.baidu.com/p/6080347724

158 https://tieba.baidu.com/p/6081555226

159 https://tieba.baidu.com/p/6083692048

160 https://tieba.baidu.com/p/6083754794

 

161 https://tieba.baidu.com/p/6086022349

162 https://tieba.baidu.com/p/6086864175

163 https://tieba.baidu.com/p/6086496311

164 https://tieba.baidu.com/p/6088388585

165 https://tieba.baidu.com/p/6090814742

166 https://tieba.baidu.com/p/6092431080

167 https://tieba.baidu.com/p/6093495207

168 https://tieba.baidu.com/p/6095972815

169 https://tieba.baidu.com/p/6098646870

170 https://tieba.baidu.com/p/6098990101

 

171 https://tieba.baidu.com/p/6104325642

172 https://tieba.baidu.com/p/6097669196

173 https://tieba.baidu.com/p/6106278556

174 https://tieba.baidu.com/p/6109131825

討論區

話題 回覆 觀看
>> 全部討論
©