Logo

在這個世界排行第9左右的我,被派去負責監視異世界人了

協助編輯

同時也是最強大的九人所屬的組織“災難人物”的成員之一Cres也擔心即使是惡魔之王,

“Kurozu”也被下令執行特殊任務。

“老大,我是我......如果有人行刺,是嗎?”

是其驚人的使命,滲透在魔法學校的學生,他從[國東部]認為日本“的情況下監視勇敢美國傳喚“是!

在SSS級的能力決定在魔法學校錄取也輕鬆突破實際測試,

漂亮勇敢的鳳頭佔領作戰或暗殺的監控任務是一系列突發事件!?

最新分類了來自WEB的新創造性流行作品。世界排名第九的技能·現在由最強大的冰技能使用的入學生活開始!

用語設定:https://tieba.baidu.com/p/5610876940

第1話:https://tieba.baidu.com/p/5611029345

第2話:https://tieba.baidu.com/p/5679686001

第2.5話:https://tieba.baidu.com/p/5680863053

第3話(貼吧版):https://tieba.baidu.com/p/5613192474

第4話(貼吧版):https://tieba.baidu.com/p/5613754106

第5話(貼吧版):https://tieba.baidu.com/p/5629360207

第六話:https://tieba.baidu.com/p/5896051810

第6.5話:https://tieba.baidu.com/p/5896052021

第7話:https://tieba.baidu.com/p/5896052188

第8話:https://tieba.baidu.com/p/5896052356

第9話:https://tieba.baidu.com/p/5678635676

第9.5話:https://tieba.baidu.com/p/5678658240

第10話:https://tieba.baidu.com/p/5896052551

 

第11話:https://tieba.baidu.com/p/5680710894

第12話;https://tieba.baidu.com/p/5687346224

第13話:https://tieba.baidu.com/p/5901483057

第13.5話:https://tieba.baidu.com/p/5901488156

第14話:https://tieba.baidu.com/p/5901489782

第15話:https://tieba.baidu.com/p/5901491980

第16話:https://tieba.baidu.com/p/5901495364

第16.5話:https://tieba.baidu.com/p/5901500701

第17話:https://tieba.baidu.com/p/5683757565

第18話:https://tieba.baidu.com/p/5713698901

第19話:https://tieba.baidu.com/p/5706138667

第20話:https://tieba.baidu.com/p/5708713052

 

第21話:https://www.lightnovel.us/forum.php?mod=viewthread&tid=919527&extra=&authorid=873574&page=2&mobile=2

第22.5話:https://tieba.baidu.com/p/5829188500

第23話:https://tieba.baidu.com/p/5837587642

第24話:https://tieba.baidu.com/p/5839725899

第25話:https://tieba.baidu.com/p/5841936489

第26話:https://tieba.baidu.com/p/5842943817

第26.5話:https://tieba.baidu.com/p/5844243125

第27話:https://tieba.baidu.com/p/5710590387

第28話:https://tieba.baidu.com/p/5714607607

第29話:https://tieba.baidu.com/p/5714846294

第29.5話:https://tieba.baidu.com/p/5844693552

第30話:https://tieba.baidu.com/p/5901121557

 

第31話:https://tieba.baidu.com/p/5901428517

第32話:https://tieba.baidu.com/p/5707712057

第34話:https://tieba.baidu.com/p/5902357204

35 https://tieba.baidu.com/p/5903102090

35.5 https://tieba.baidu.com/p/5903108117

36 https://tieba.baidu.com/p/5903437352

37 https://tieba.baidu.com/p/5920206575

38 https://tieba.baidu.com/p/5945752308

38.5 https://tieba.baidu.com/p/5952053774

39 https://tieba.baidu.com/p/5966310925

40 https://tieba.baidu.com/p/6026133400

 

41 https://tieba.baidu.com/p/6026804643

42 https://tieba.baidu.com/p/6027949059

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©