Logo

班級同學都被召喚到異世界,只有我倖存下來

在教室里突然出現的神的委託,全班全部被強制召喚到了異世界!

但是,在角落裡睡覺的神谷夜兔沒有進入魔法陣,只被授予了技能,就留在了現實世界。

餘燼涼成為高中生,平穩的度過每天的決心,學校恐怖分子被佔領,

或是從異世界怪獸出現的話夜兔的居住的街道紛紛騷動了……。

無精打採的少年拯救世界嗎?

第十二話:https://tieba.baidu.com/p/5684729671

第十三話:https://tieba.baidu.com/p/5693163225

第十四話:https://tieba.baidu.com/p/5693203362

第十五話:https://tieba.baidu.com/p/5695479984

第十六話:https://tieba.baidu.com/p/5694797208

第十八話:https://tieba.baidu.com/p/5705366849

第十九話:https://tieba.baidu.com/p/5696839271

第二十話:https://tieba.baidu.com/p/5698967373

 

第二十一話:https://tieba.baidu.com/p/5706257669

第二十二話:https://tieba.baidu.com/p/5715168148

第二十三話:https://tieba.baidu.com/p/5720873028

第二十四話:https://tieba.baidu.com/p/5763917470

第二十五話:https://tieba.baidu.com/p/5671934112

第二十六話:https://tieba.baidu.com/p/5669292598

第二十七話:https://tieba.baidu.com/p/5673878680

第二十八話:https://tieba.baidu.com/p/5667650230

第二十九話:https://tieba.baidu.com/p/5674387107

第三十話:https://tieba.baidu.com/p/5675540337

 

第三十一話:https://tieba.baidu.com/p/5678904933

第三十二話:https://tieba.baidu.com/p/5677156889

第三十三話:https://tieba.baidu.com/p/5681160620

第三十四話:https://tieba.baidu.com/p/5684012314

第三十五話:https://tieba.baidu.com/p/5687750804

第三十六話:https://tieba.baidu.com/p/5715762708

第三十七話:https://tieba.baidu.com/p/5716238709

第三十八話:https://tieba.baidu.com/p/5717366020

第三十九話:https://tieba.baidu.com/p/5717907726

第四十話:https://tieba.baidu.com/p/5764607664

 

第四十一話:https://tieba.baidu.com/p/5765507817

第四十二話:https://tieba.baidu.com/p/5720811893

第四十三話:https://tieba.baidu.com/p/5770199927

第四十四話:https://tieba.baidu.com/p/5771514974

第四十五話:https://tieba.baidu.com/p/5772502140

第四十六話:https://tieba.baidu.com/p/5773277379

第四十七話:https://tieba.baidu.com/p/5774514605

第四十八話:https://tieba.baidu.com/p/5776349362

第四十九話:https://tieba.baidu.com/p/5776982439

第五十話:https://tieba.baidu.com/p/5778164347

 

第五十一話:https://tieba.baidu.com/p/5779017034

第五十二話:https://tieba.baidu.com/p/5779864363

第五十三話:https://tieba.baidu.com/p/5781242462

第五十四話:https://tieba.baidu.com/p/5781705453

第五十五話:https://tieba.baidu.com/p/5775666404

第五十五話?:https://tieba.baidu.com/p/5784425285

第五十六話:缺

第五十七話:https://tieba.baidu.com/p/5776912045

第五十八話:https://tieba.baidu.com/p/5786015768

第五十九話:https://tieba.baidu.com/p/5791145795

第六十話:缺

 

第六十一話:https://tieba.baidu.com/p/5785588099

第六十二話:https://tieba.baidu.com/p/5785678263

第六十二話:https://tieba.baidu.com/p/5785678263

第六十三話:https://tieba.baidu.com/p/5785780260

第六十四話:https://tieba.baidu.com/p/5785857477

第六十五話:https://tieba.baidu.com/p/5786607235

第六十六話:https://tieba.baidu.com/p/5787092417

第六十七話:https://tieba.baidu.com/p/5789278471

第六十八話:https://tieba.baidu.com/p/5789776476

第六十九話:https://tieba.baidu.com/p/5791871386

第七十話:https://tieba.baidu.com/p/5794513734

 

第七十一話:https://tieba.baidu.com/p/5797170799

第七十二話:https://tieba.baidu.com/p/5798575357

第七十三話:https://tieba.baidu.com/p/5802571276

第七十四話:https://tieba.baidu.com/p/5808563747

第七十五話:https://tieba.baidu.com/p/5842232740

76 https://tieba.baidu.com/p/5949772921

77 https://tieba.baidu.com/p/5954397757

78 https://tieba.baidu.com/p/5954631591

79 https://tieba.baidu.com/p/5960989525

80 https://tieba.baidu.com/p/5968726340

 

81 https://tieba.baidu.com/p/5973502422

82 https://shimo.im/docs/Y3bFrAmWgqUUo5AU/

83 https://tieba.baidu.com/p/5985841412

84 https://tieba.baidu.com/p/5992780743

85 https://tieba.baidu.com/p/6003518707

86 https://tieba.baidu.com/p/6005962965

87 https://tieba.baidu.com/p/6019993673

88 https://tieba.baidu.com/p/6053572506

89 https://tieba.baidu.com/p/6054222299

90 https://tieba.baidu.com/p/6054263017

 

92 https://tieba.baidu.com/p/6054362091

93 https://tieba.baidu.com/p/6057626337

94 https://tieba.baidu.com/p/6068943833

95 https://tieba.baidu.com/p/6069002732

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©