Logo

召喚出的殺戮者

協助編輯

遠野一二三, 從小習得各種武術

被召喚到異世界?

召喚途中遇到神

世界神強化了武器

武神強化了武術

死神給了暗魔法 (不爽這柱神, 順手殺掉)

被14歲的公主召喚, 公主身邊的騎士們對主角不滿召喚, 發出敵意, 主角順手殺光在場的騎士

押著公主去見國王, 本來只要國庫的1/3當補償金的

可是國王不給又惹到主角

就把國王與在場反抗的騎士通通殺了

然後帶著宰相去搬走國庫的一半當補償金

之後公主下令只能監視主角, 不可與之為敵(怕剩下的騎士都被主角都殺光了?)

出王宮後, 買了2名原為冒險者的女奴隸

序1: http://tieba.baidu.com/p/3849597396

序2: http://tieba.baidu.com/p/3852481336

序3: http://tieba.baidu.com/p/3858916624

4: http://tieba.baidu.com/p/3863400444

5: http://tieba.baidu.com/p/3868161790

5(接上面的): http://tieba.baidu.com/p/3895432033

6: http://tieba.baidu.com/p/3893037965

7: http://tieba.baidu.com/p/3896051114

8: http://tieba.baidu.com/p/3897882548

9: http://tieba.baidu.com/p/3907802656

10: http://tieba.baidu.com/p/3929459020

 

11,12: http://tieba.baidu.com/p/3946647958

13,14: http://tieba.baidu.com/p/3961731066

15: http://tieba.baidu.com/p/3966266402

16: http://tieba.baidu.com/p/3970191180

17: http://tieba.baidu.com/p/3971847812

18: http://tieba.baidu.com/p/3981717619

19: http://tieba.baidu.com/p/3987058255

20: http://tieba.baidu.com/p/3994012504

 

21: http://tieba.baidu.com/p/3998907614

22: http://tieba.baidu.com/p/4005782259

23: http://tieba.baidu.com/p/4012698451

24: http://tieba.baidu.com/p/4019365022

25: http://tieba.baidu.com/p/4026926059

26: http://tieba.baidu.com/p/4033537772

27: http://tieba.baidu.com/p/4040231519

28: http://tieba.baidu.com/p/4044501296

29,30: http://tieba.baidu.com/p/4048993490

 

31: http://tieba.baidu.com/p/4055484967

31(另一個翻譯菌): http://tieba.baidu.com/p/4063515229

32: http://tieba.baidu.com/p/4058910072

33: http://tieba.baidu.com/p/4063238696

34: http://tieba.baidu.com/p/4067061604

34(另一個翻譯菌): http://tieba.baidu.com/p/4061964340

35: http://tieba.baidu.com/p/4065421795

36: http://tieba.baidu.com/p/4067409487

37: http://tieba.baidu.com/p/4069261702

38: http://tieba.baidu.com/p/4071268991

39: http://tieba.baidu.com/p/4073042590

40: http://tieba.baidu.com/p/4075051601

 

41: http://tieba.baidu.com/p/4076919377

42: http://tieba.baidu.com/p/4078863570

43: http://tieba.baidu.com/p/4083136421

44: http://tieba.baidu.com/p/4085618765

45: http://tieba.baidu.com/p/4087771883

46: http://tieba.baidu.com/p/4089534303

47: http://tieba.baidu.com/p/4091577230

48: http://tieba.baidu.com/p/4093673076

49: http://tieba.baidu.com/p/4096078422

50: http://tieba.baidu.com/p/4098076098

 

51: http://tieba.baidu.com/p/4101934152

52: http://tieba.baidu.com/p/4103146635

53: http://tieba.baidu.com/p/4105065347

54: http://tieba.baidu.com/p/4109733608

55: http://tieba.baidu.com/p/4112305021

56: http://tieba.baidu.com/p/4113562163

57: http://tieba.baidu.com/p/4114659836

58: http://tieba.baidu.com/p/4116748551

59: http://tieba.baidu.com/p/4118970804

60: http://tieba.baidu.com/p/4120819119

 

61: http://tieba.baidu.com/p/4122794810

62: http://tieba.baidu.com/p/4126611342

63: http://tieba.baidu.com/p/4128508698

64: http://tieba.baidu.com/p/4132063273

65: http://tieba.baidu.com/p/4133975502

66: http://tieba.baidu.com/p/4136828057

67: http://tieba.baidu.com/p/4139343065

68: http://tieba.baidu.com/p/4140698301

69.My Way http://tieba.baidu.com/p/4145082612

70.Runnin With The Devil http://tieba.baidu.com/p/4147055842

 

71:http://tieba.baidu.com/p/4149147130

72.Miss You http://tieba.baidu.com/p/4151031902

73:http://tieba.baidu.com/p/4152949661

74:http://tieba.baidu.com/p/4154011306

75、DreamGirls http://tieba.baidu.com/p/4156502312

76.Rebellion http://tieba.baidu.com/p/4158391200

77:http://tieba.baidu.com/p/4162158154

78.Dance Floor Anthem http://tieba.baidu.com/p/4163940958

79.Kings and Queens http://tieba.baidu.com/p/4165854149

80.Paradice City http://tieba.baidu.com/p/4167704550

 

81.Marry You http://tieba.baidu.com/p/4169562823

82:http://tieba.baidu.com/p/4171256022

83:http://tieba.baidu.com/p/4173567571

84.Road Trippin’ http://tieba.baidu.com/p/4174909333

85、Eye of the Tiger:http://tieba.baidu.com/p/4176421909

86:http://tieba.baidu.com/p/4176949983

87:http://tieba.baidu.com/p/4179037912

88:http://tieba.baidu.com/p/4180758777

89:http://tieba.baidu.com/p/4182402518

90.Not A Bad Thing http://tieba.baidu.com/p/4183806694

 

91:http://tieba.baidu.com/p/4184373912

92:http://tieba.baidu.com/p/4186119935

93:http://tieba.baidu.com/p/4189602212

94.Pour It Up http://tieba.baidu.com/p/4191362772

95:http://tieba.baidu.com/p/4192500268

96.Satisfaction http://tieba.baidu.com/p/4194680450

97.Hook In Mouth http://tieba.baidu.com/p/4194808679

98.In A World Like This http://tieba.baidu.com/p/4195903941

99.Discovery http://tieba.baidu.com/p/4196630461

100:http://tieba.baidu.com/p/4198614265

 

101.Why We Thugs http://tieba.baidu.com/p/4200186108

102.The Kids Aren't Alright http://tieba.baidu.com/p/4203132276

103.Dare http://tieba.baidu.com/p/4203293304

104.To Feel The Fire http://tieba.baidu.com/p/4205436345

105:http://tieba.baidu.com/p/4207473957

106:http://tieba.baidu.com/p/4211029928

107:http://tieba.baidu.com/p/4212804562

108.Purple Haze http://tieba.baidu.com/p/4214436033

109.Unchain My Heart http://tieba.baidu.com/p/4216030763

110.Kick In The Teeth http://tieba.baidu.com/p/4218005522

 

111.Dancing In The Moonlight http://tieba.baidu.com/p/4219616423

112:http://tieba.baidu.com/p/4224912254

113:http://tieba.baidu.com/p/4226717802

114:http://tieba.baidu.com/p/4228324598

115:http://tieba.baidu.com/p/4230260785

116:http://tieba.baidu.com/p/4232022147

117:http://tieba.baidu.com/p/4234602014

118:http://tieba.baidu.com/p/4238735549

119:http://tieba.baidu.com/p/4240512865

120:http://tieba.baidu.com/p/4243998514

 

121:http://tieba.baidu.com/p/4245382608

122:http://tieba.baidu.com/p/4249011929

123:http://tieba.baidu.com/p/4296619570

124.Breakdown Dead Ahead http://tieba.baidu.com/p/4300473306

125:http://tieba.baidu.com/p/4308474747

126:http://tieba.baidu.com/p/4312047512

127:http://tieba.baidu.com/p/4317534009

128:http://tieba.baidu.com/p/4342570241

129:http://tieba.baidu.com/p/4512277574

130: https://tieba.baidu.com/p/5124556609

 

131: https://tieba.baidu.com/p/5131370153

132: https://tieba.baidu.com/p/5135908563

133: https://tieba.baidu.com/p/5139625166

134: https://tieba.baidu.com/p/5144344630

135: https://tieba.baidu.com/p/5149858791

136: https://tieba.baidu.com/p/5153167546

137: https://tieba.baidu.com/p/5166603443

138: https://tieba.baidu.com/p/5172307160

139: https://tieba.baidu.com/p/5178112594

140: https://tieba.baidu.com/p/5183345074

 

141: https://tieba.baidu.com/p/5191601654

142: https://tieba.baidu.com/p/5196388684

143: https://tieba.baidu.com/p/5202596960

144: https://tieba.baidu.com/p/5207987152

145: https://tieba.baidu.com/p/5223381304

146: https://tieba.baidu.com/p/5230731922

147: https://tieba.baidu.com/p/5236305343

148: https://tieba.baidu.com/p/5243241796

149: https://tieba.baidu.com/p/5247798213

150: https://tieba.baidu.com/p/5252060985

 

151: https://tieba.baidu.com/p/5257757861

152: https://tieba.baidu.com/p/5263452299

153: https://tieba.baidu.com/p/5269447991

154: https://tieba.baidu.com/p/5273995829

155: https://tieba.baidu.com/p/5279168968

156: https://tieba.baidu.com/p/5281411342

157: https://tieba.baidu.com/p/5286732627

158: https://tieba.baidu.com/p/5304278830

159: https://tieba.baidu.com/p/5314113781

160: https://tieba.baidu.com/p/5327571731

 

161: https://tieba.baidu.com/p/5343255098

162: https://tieba.baidu.com/p/5409987856

163: https://tieba.baidu.com/p/5485826040

164: https://tieba.baidu.com/p/5500514930

165: https://tieba.baidu.com/p/5506550516

166: https://tieba.baidu.com/p/5526158475

167: https://tieba.baidu.com/p/5530591761

168: https://tieba.baidu.com/p/5548265993

169: https://tieba.baidu.com/p/5574527872

170: https://tieba.baidu.com/p/5608748285

 

171: https://tieba.baidu.com/p/5634793467

172: https://tieba.baidu.com/p/5637767166

173 https://tieba.baidu.com/p/5708183094

174 https://tieba.baidu.com/p/5728204327

175 https://tieba.baidu.com/p/5750230997

176 https://tieba.baidu.com/p/5762807800

177 https://tieba.baidu.com/p/5776864655

178 https://tieba.baidu.com/p/5785444799

179 https://tieba.baidu.com/p/5824647608

180 https://tieba.baidu.com/p/5835778668

 

181 https://tieba.baidu.com/p/5845371416

182 https://tieba.baidu.com/p/5863920669

183 https://tieba.baidu.com/p/5865639913

 

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©