Logo

魔王和女勇者的母親再婚

協助編輯

魔王加爾特・裡森輕鬆反殺了攻入魔王城的女勇者隊伍。

不過,將昏過去的女勇者送到父母家的溫厚的魔王在那裡命運的邂逅了。

他對與丈夫死別後作為單身母親養育女勇者的女性蕾蒂亞一見鍾情了。

魔王過去也和妻子死別了,那以來一直孤獨地生活著,但他在女勇者的母親身上看到了妻子的影子。

魔王簡單地得到了OK,再婚了,不過父親變成了魔王的女勇者當然無法認可,氣氛變得微妙了。

魔王為了能和義理的女兒關係變好,為了出色的構築新家庭而奮鬥。

魔王,和女勇者的母親再婚篇

1:https://tieba.baidu.com/p/5802373564

2:https://tieba.baidu.com/p/5807469705

3:https://tieba.baidu.com/p/5814568453

4:https://tieba.baidu.com/p/5826265964

5:https://tieba.baidu.com/p/5836080037

 

變成魔王義理的女兒的女勇者,離家出走篇

6:https://tieba.baidu.com/p/5837507112

7:https://tieba.baidu.com/p/5845968729

8:https://tieba.baidu.com/p/5847051099

9:https://tieba.baidu.com/p/5864137367

10:https://tieba.baidu.com/p/5873008161

 

魔王,進行和義理的女兒去山上加深和睦作戰篇

11:https://tieba.baidu.com/p/5881707816

12:https://tieba.baidu.com/p/5882783876

13:https://tieba.baidu.com/p/5890182056

14:https://tieba.baidu.com/p/5891575899

15:https://tieba.baidu.com/p/5902299379

 

魔王,去問候義理的雙親篇

16:https://tieba.baidu.com/p/5912161014

17:https://tieba.baidu.com/p/5913036827

18:https://tieba.baidu.com/p/5915135841

19:https://tieba.baidu.com/p/5921890183

20:https://tieba.baidu.com/p/5929535491

 

魔王,確認女兒的男朋友疑惑篇

21:https://tieba.baidu.com/p/5936832548

22:https://tieba.baidu.com/p/5946495072

23:https://tieba.baidu.com/p/5947343376

24:https://tieba.baidu.com/p/5954082737

25:https://tieba.baidu.com/p/5956545848

26:https://tieba.baidu.com/p/5960783828

27:https://tieba.baidu.com/p/5965294683

 

28 https://tieba.baidu.com/p/5973875675

29 https://tieba.baidu.com/p/5984916649

30 https://tieba.baidu.com/p/5997296000

31 https://tieba.baidu.com/p/6005124965

32 https://tieba.baidu.com/p/6013498519

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©