Logo

蘿絲千金希望成為平民

協助編輯

轉生後目標“平民結局”!?完美大小姐的王妃路線逃脫故事!

「今天此時與你斷絕婚約」

「是!非常樂意!!」

我轉生到前世玩的乙女遊戲「救國的ladyrose」的世界,成為了菲莉西亞,絕對不想一本正經的成為王妃大人!

這樣的話,目標是成為平民……但是過了不久就便王子的哥哥之類的、義理的弟弟之類的、開始了被往日的攻略者追尋的日子……?

第1話:https://tieba.baidu.com/p/5839499710

第2話:https://tieba.baidu.com/p/5838517830

第3話:https://tieba.baidu.com/p/5842266602

第4話:https://tieba.baidu.com/p/5845418507

第5話:https://tieba.baidu.com/p/5845178330

第6話:https://tieba.baidu.com/p/5845659632

第7話:https://tieba.baidu.com/p/5846525250

第8話:https://tieba.baidu.com/p/5847006374

第9話:https://tieba.baidu.com/p/5851002034

第10話:https://tieba.baidu.com/p/5849612154

 

第11話:https://tieba.baidu.com/p/5854610541

第12話:https://tieba.baidu.com/p/5856117212

13前半:https://tieba.baidu.com/p/5879647943

13話續:https://tieba.baidu.com/p/5865773750

第14話:https://tieba.baidu.com/p/5870279378

第15話:https://tieba.baidu.com/p/5864423175

第16話:https://tieba.baidu.com/p/5875382388

第17話:https://tieba.baidu.com/p/5873015304

第18話:https://tieba.baidu.com/p/5881337689

第19話:https://tieba.baidu.com/p/5890718141

第20話:https://tieba.baidu.com/p/5902591861

 

21 https://tieba.baidu.com/p/5960517643

22 https://tieba.baidu.com/p/5962114497

23 https://tieba.baidu.com/p/5963979406

24 https://tieba.baidu.com/p/5965632669

25 https://tieba.baidu.com/p/5969953651

26 https://tieba.baidu.com/p/5972143072

27 https://tieba.baidu.com/p/5976541907

28 https://tieba.baidu.com/p/5988669408

29 https://tieba.baidu.com/p/5991391024

30 https://tieba.baidu.com/p/6000118411

 

31 https://tieba.baidu.com/p/6034114534

31 幕間 https://tieba.baidu.com/p/6038029184

32 https://tieba.baidu.com/p/6060032275

33 https://tieba.baidu.com/p/6066387008

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©