Logo

告白了九十九次卻還是不行

協助編輯

主人公,伊敷誠實是隨處可見的普通的男子高中生……不是嗎?

對一見鍾情的人告白99次,超一心一意男高中生。

入學之後每天都一樣,繼續向山瀨綺凜告白,不過,全都被甩了。

有一天,他下定了決心。

“我……如果下一次告白不行的話……我就會放棄山瀨同學”

從這一句話開始,誠實的戀愛情況發生了巨大的變化。

真的等待著誠實的變化是?!

第一話:https://tieba.baidu.com/p/5638920053

第二話:https://tieba.baidu.com/p/5638928345

第三話:https://tieba.baidu.com/p/5638937462

第四話:https://tieba.baidu.com/p/5639437553

第五話:https://tieba.baidu.com/p/5640172440

第六話:https://tieba.baidu.com/p/5640828851

第七話:https://tieba.baidu.com/p/5641019526

第八話:https://tieba.baidu.com/p/5641074649

第九話:https://tieba.baidu.com/p/5641621792

第十話:https://tieba.baidu.com/p/5642549899

第十一話:https://tieba.baidu.com/p/5642599404

第十二話:https://tieba.baidu.com/p/5643113181

第十三話:https://tieba.baidu.com/p/5643669320

第十四話:https://tieba.baidu.com/p/5644074424

第十五話:https://tieba.baidu.com/p/5644230658

第十六話:https://tieba.baidu.com/p/5644260296

第十七話:https://tieba.baidu.com/p/5644830293

第十八話:https://tieba.baidu.com/p/5644952266

第十九話:https://tieba.baidu.com/p/5644960193

第二十話:https://tieba.baidu.com/p/5646542130

第二十一話:https://tieba.baidu.com/p/5646999338

第二十二話:https://tieba.baidu.com/p/5647400141

第二十三話:https://tieba.baidu.com/p/5647581291

第二十四話:https://tieba.baidu.com/p/5648129942

第二十五話:https://tieba.baidu.com/p/5648520933

第二十六話:https://tieba.baidu.com/p/5649006903

第二十七話:https://tieba.baidu.com/p/5649579462

第二十八話:https://tieba.baidu.com/p/5649991551

第二十九話:https://tieba.baidu.com/p/5650505177

第三十話:https://tieba.baidu.com/p/5651155857

第三十一話:https://tieba.baidu.com/p/5651634122

第三十二話:https://tieba.baidu.com/p/5652132262

第三十三話:https://tieba.baidu.com/p/5652804875

第三十四話:https://tieba.baidu.com/p/5653795695

第三十五話:https://tieba.baidu.com/p/5654462044

第三十六話:https://tieba.baidu.com/p/5655431882

第三十七話:https://tieba.baidu.com/p/5656183075

第三十八話:https://tieba.baidu.com/p/5657074381

第三十九話:https://tieba.baidu.com/p/5657825379

第四十話:https://tieba.baidu.com/p/5658663326

第四十一話:https://tieba.baidu.com/p/5659458896

第四十二話:https://tieba.baidu.com/p/5662029571

第四十三話:https://tieba.baidu.com/p/5662897934

第四十四話:https://tieba.baidu.com/p/5664689706

第四十五話:https://tieba.baidu.com/p/5666463807

第四十六話:https://tieba.baidu.com/p/5668436419

第四十七話:https://tieba.baidu.com/p/5737738007

第四十八話:https://tieba.baidu.com/p/5741685773

第四十九話:https://tieba.baidu.com/p/5745218741

第五十話:https://tieba.baidu.com/p/5750472454

第五十一話:https://tieba.baidu.com/p/5758520754

第五十二話:https://tieba.baidu.com/p/5795581704

第五十三話:https://tieba.baidu.com/p/5808626522

第五十四話:https://tieba.baidu.com/p/5802384928

第五十五話:https://tieba.baidu.com/p/5827073801

第五十六話:https://tieba.baidu.com/p/5876793698

第五十七話:https://tieba.baidu.com/p/5923135514

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©