Logo

誰都能做到的暗中協助魔王討伐

魔王庫拉諾斯對人類發出宣戰公告後十年。

面對強大的庫拉諾斯軍人類位居劣勢,陷入到進退維谷狀態的王國決定實施教會所持有的禁斷的極秘奧義,英雄召喚。

被光榮的以牧師(回覆役)的身份選為召喚而來的聖勇者,藤堂直繼的隊伍成員的我

察覺到了其餘被選為隊伍成員的兩人是魔導師和劍士的原石,尚不具有能在第一線戰鬥的實力。

我終究能否抵禦魔王的尖兵,讓勇者及其同伴升級嗎!?

序章:https://tieba.baidu.com/p/5339266327

第一報告內容總結:https://tieba.baidu.com/p/5531286913

1 http://tieba.baidu.com/p/5994172725

2 http://tieba.baidu.com/p/5994545213

3 http://tieba.baidu.com/p/5995886530

4 http://tieba.baidu.com/p/5996208136

5 http://tieba.baidu.com/p/5996825790

6 http://tieba.baidu.com/p/5998535515

7 http://tieba.baidu.com/p/5999006215

8 http://tieba.baidu.com/p/5999495188

 

12:https://tieba.baidu.com/p/5532170851

13:https://tieba.baidu.com/p/5533599473

14:https://tieba.baidu.com/p/5538905762

15:https://tieba.baidu.com/p/5541221416

16:https://tieba.baidu.com/p/5541261808

17:https://tieba.baidu.com/p/5541300992

幕間:https://tieba.baidu.com/p/5542110630

18:https://tieba.baidu.com/p/5542112971

19:https://tieba.baidu.com/p/5547234063

20:https://tieba.baidu.com/p/5550449582

21:https://tieba.baidu.com/p/5551485484

22:https://tieba.baidu.com/p/5556592427

23:https://tieba.baidu.com/p/5556672762

24:https://tieba.baidu.com/p/5574109273

25:https://tieba.baidu.com/p/5574833726

26:https://tieba.baidu.com/p/5574918117

27:https://tieba.baidu.com/p/5577771658

28:http://tieba.baidu.com/p/5592479322

29:http://tieba.baidu.com/p/5594462776

30:http://tieba.baidu.com/p/5596564864

31:http://tieba.baidu.com/p/5612814136

32 https://masiro.moe/forum.php?mod=viewthread&tid=271

33 https://masiro.moe/forum.php?mod=viewthread&tid=276

34 https://masiro.moe/forum.php?mod=viewthread&tid=777

35 https://masiro.moe/forum.php?mod=viewthread&tid=1314

36 https://masiro.moe/forum.php?mod=viewthread&tid=3365

37 https://tieba.baidu.com/p/6098909829

38 https://tieba.baidu.com/p/6099907408

 

強制事件:http://tieba.baidu.com/p/5617659600

修女的工作:http://tieba.baidu.com/p/5617950757

勇者的理由:http://tieba.baidu.com/p/5652280790

酒亂:http://tieba.baidu.com/p/5652343294

 

 

【第三部】序章 https://tieba.baidu.com/p/5993909656

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©