Logo

等級無限的契約者

協助編輯

在貧困領地工作的25歲青年

因為朋友的叛變而被領主當作是龍的供品

在絕望關頭遇到神劍的救助

與神劍簽下契約, 獲得力量與技能

然後身體回到16歲時的狀態

七大罪的惡魔分別被封印在七把神劍裡

主角拿到的這把神劍是嫉妒

嫉妒的大罪神劍的固有能力『技能吸收』

Prologue. 「神剣と契約者」

01:http://tieba.baidu.com/p/5060660359

02:http://tieba.baidu.com/p/5057823027

03:http://tieba.baidu.com/p/5057815799

Story1. 「呪術騎士 編」

04:http://tieba.baidu.com/p/5057809139

05:http://tieba.baidu.com/p/5057800124

06:http://tieba.baidu.com/p/5057805101

07:http://tieba.baidu.com/p/4785971427

08:http://tieba.baidu.com/p/4787690436

09:http://tieba.baidu.com/p/4788480814

10:http://tieba.baidu.com/p/4788804826

11:http://tieba.baidu.com/p/4788558499

12:http://tieba.baidu.com/p/4790795280

13:http://tieba.baidu.com/p/4790786664

14:http://tieba.baidu.com/p/4790799578

15:http://tieba.baidu.com/p/4790856683

16:http://tieba.baidu.com/p/4791176358

17:http://tieba.baidu.com/p/4792346665

18:http://tieba.baidu.com/p/4793356303

19:http://tieba.baidu.com/p/4793353304

20:http://tieba.baidu.com/p/4794227593

21:http://tieba.baidu.com/p/4793566917

22:http://tieba.baidu.com/p/4794700397

23:http://tieba.baidu.com/p/4798291903

24:http://tieba.baidu.com/p/4798507991

25:http://tieba.baidu.com/p/4799050553

26:http://tieba.baidu.com/p/4800294194

27:http://tieba.baidu.com/p/4800439235

28:http://tieba.baidu.com/p/4803658209

Story2. 「動き出した闇 編」

29:http://tieba.baidu.com/p/4801697555

30:http://tieba.baidu.com/p/4801851017

31:http://tieba.baidu.com/p/4801871082

32:http://tieba.baidu.com/p/4802924540

33:http://tieba.baidu.com/p/4802957290

34:http://tieba.baidu.com/p/4803705073

35:http://tieba.baidu.com/p/4804297722

36:http://tieba.baidu.com/p/4805144848

37:http://tieba.baidu.com/p/4805376420

38:http://tieba.baidu.com/p/4808220762

39:http://tieba.baidu.com/p/4812424406

40:http://tieba.baidu.com/p/4812975682

41:http://tieba.baidu.com/p/4806064196

42:http://tieba.baidu.com/p/4814012854

43:http://tieba.baidu.com/p/4814973011

44:http://tieba.baidu.com/p/4815592750

45:http://tieba.baidu.com/p/4816363250

46:http://tieba.baidu.com/p/4816350336

47:http://tieba.baidu.com/p/4821799475

48:http://tieba.baidu.com/p/4828514474

49:http://tieba.baidu.com/p/4829999098

50:http://tieba.baidu.com/p/4867734461

51:http://tieba.baidu.com/p/4829992022

52:http://tieba.baidu.com/p/4833254408

53:http://tieba.baidu.com/p/4841009151

54:http://tieba.baidu.com/p/4865421858

55:http://tieba.baidu.com/p/4948793255

56:http://tieba.baidu.com/p/4972320198

57:http://tieba.baidu.com/p/4973129528

58:http://tieba.baidu.com/p/4976391653

59:http://tieba.baidu.com/p/4983971112

60:http://tieba.baidu.com/p/4987169793

61:http://tieba.baidu.com/p/4989193293

62:http://tieba.baidu.com/p/4991976721

63:http://tieba.baidu.com/p/4995010206

64:http://tieba.baidu.com/p/5000876400

65:http://tieba.baidu.com/p/5002613869

Story3. 「海底都市 編」

66:http://tieba.baidu.com/p/5000943246

67-71:http://tieba.baidu.com/p/5022105531

72:http://tieba.baidu.com/p/5022155084

73:http://tieba.baidu.com/p/5034883021

74:http://tieba.baidu.com/p/5048376898

75:http://tieba.baidu.com/p/5073977168

 

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©