Logo

餘生延長六個月

協助編輯

被強迫入讀只有能夠使用魔法的人才可入學的特殊學園的三葉。

她的每一天,都如同地獄一般。

因成績比不上別人,被同班同學疏遠、被強行組隊的帥氣不良欺負、被班主任不講理地討厭著。

身邊的朋友,只有野貓而已。

結果,被不知什麼人從樓梯上推下、三葉因此喪命。

「早知道是這樣的話、如果能用自己更喜歡的方式生活就好了......」

對著這樣想著的她,一隻如天使般的貓「如果是這樣的話、要不要僅僅再活六個月試試?」、這麼說道。

就這樣,獲得了六個月餘命的三葉,改變了自己的態度,決定開始過自己喜歡的生活。

序章:http://tieba.baidu.com/p/4300170912

1.http://tieba.baidu.com/p/4300067704

2.http://tieba.baidu.com/p/4300956972

3. http://tieba.baidu.com/p/4301476114

4. http://tieba.baidu.com/p/4301024818

5.http://tieba.baidu.com/p/4307038025

6. http://tieba.baidu.com/p/4308980561

7. http://tieba.baidu.com/p/4309297871

8. http://tieba.baidu.com/p/4309298856

9. http://tieba.baidu.com/p/4309300468

10. http://tieba.baidu.com/p/4310815191

11:http://tieba.baidu.com/p/4313168119

12. http://tieba.baidu.com/p/4314407027

13. http://tieba.baidu.com/p/4315141996

14. http://tieba.baidu.com/p/4315443963

15. http://tieba.baidu.com/p/4317815925

16. http://tieba.baidu.com/p/4322013181

17. http://tieba.baidu.com/p/4332398479

18. http://tieba.baidu.com/p/4339234997

19.http://tieba.baidu.com/p/4342145433

20.http://tieba.baidu.com/p/4344469636

21.http://tieba.baidu.com/p/4363939182

22. http://tieba.baidu.com/p/4380328294

23. http://tieba.baidu.com/p/4353845552

24. http://tieba.baidu.com/p/4360130057

閑話 http://tieba.baidu.com/p/4329069104

番外1 http://tieba.baidu.com/p/4346621710

番外2 http://tieba.baidu.com/p/4398007937

25 http://tieba.baidu.com/p/4524680683

26 http://tieba.baidu.com/p/4447116270

27 http://tieba.baidu.com/p/4448938522

28 http://tieba.baidu.com/p/4460200210

29 http://tieba.baidu.com/p/4500728372

30 http://tieba.baidu.com/p/4519640045

31 http://tieba.baidu.com/p/4563575377

32 http://tieba.baidu.com/p/4581016237

33~45+3番外 http://tieba.baidu.com/p/4582447808

46 http://tieba.baidu.com/p/4827052234

47 http://tieba.baidu.com/p/4828536872

48 http://tieba.baidu.com/p/4869099664

49 http://tieba.baidu.com/p/4874440932

50 http://tieba.baidu.com/p/4878127510

51 http://tieba.baidu.com/p/4883609504

52 http://tieba.baidu.com/p/4903263550

53 http://tieba.baidu.com/p/4905903434

54 http://tieba.baidu.com/p/4908927303

最終話 http://tieba.baidu.com/p/4917544567

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©