Logo

輪到自己轉移去異世界

協助編輯

醒來的時候是在是巨大的教室。

女教師出現在被集聚不論年齡性別的人們面前,這樣說:

「轉移到異世界了」

對於異世界轉移有所認識、在小說網站看過多次類似劇情的主人公…

 

在異世界中冒險、獲取點數取得技能。可能會以為是通常範本的異世界冒險譚,但其實是……。

主人公沒有受過虐待,也不是什麼天才。強而有力的技能『奪取』『鍊金術』諸類的也不能使用。

神也沒有給予特別的技能,也沒有選擇什麼地雷技能。

生存下來,每天都以此為目標,就是那樣的故事。

1:https://tieba.baidu.com/p/3561964429

2:https://tieba.baidu.com/p/3561974361

3:https://tieba.baidu.com/p/3561984157

4:https://tieba.baidu.com/p/3565902991

5:https://tieba.baidu.com/p/3567916948

6~9:https://tieba.baidu.com/p/3568097139

10:https://tieba.baidu.com/p/3568114115

11:https://tieba.baidu.com/p/3569058295

12:https://tieba.baidu.com/p/3569475778

13:https://tieba.baidu.com/p/3569713498

14:https://tieba.baidu.com/p/3571526804

15:https://tieba.baidu.com/p/3574280648

16:https://tieba.baidu.com/p/3576092474

17:https://tieba.baidu.com/p/3578005788

18:https://tieba.baidu.com/p/3578778753

19:https://tieba.baidu.com/p/3579944595

20:https://tieba.baidu.com/p/3580734074

21:https://tieba.baidu.com/p/3583616326

22:https://tieba.baidu.com/p/3584615330

23:https://tieba.baidu.com/p/3586073545

24:https://tieba.baidu.com/p/3586287113

25:https://tieba.baidu.com/p/3587270413

26:https://tieba.baidu.com/p/3587829701

27:https://tieba.baidu.com/p/3588884795

28:https://tieba.baidu.com/p/3589678485

29:https://tieba.baidu.com/p/3589398595

30:https://tieba.baidu.com/p/3590740262

31:https://tieba.baidu.com/p/3591421093

32:https://tieba.baidu.com/p/3594238147

33:https://tieba.baidu.com/p/3594260982

34:https://tieba.baidu.com/p/3594467894

35:https://tieba.baidu.com/p/3594765480

36:https://tieba.baidu.com/p/3595387810

37:https://tieba.baidu.com/p/3595735683

38:https://tieba.baidu.com/p/3598673346

39:https://tieba.baidu.com/p/3597077738

40:https://tieba.baidu.com/p/3598018677

41:https://tieba.baidu.com/p/3598494900

42:https://tieba.baidu.com/p/3598982325

43:https://tieba.baidu.com/p/3599887108

44:https://tieba.baidu.com/p/3601663157

45:https://tieba.baidu.com/p/3605148554

46:https://tieba.baidu.com/p/3607169539

47:https://tieba.baidu.com/p/3608345491

48:https://tieba.baidu.com/p/3610223512

49:https://tieba.baidu.com/p/3614986678

50:https://tieba.baidu.com/p/3614986678

51:https://tieba.baidu.com/p/3623600691

52:https://tieba.baidu.com/p/3630259089

53:https://tieba.baidu.com/p/3635528606

54:https://tieba.baidu.com/p/3636781762

55:https://tieba.baidu.com/p/3638123548

56:https://tieba.baidu.com/p/3642067091

57:https://tieba.baidu.com/p/3646559363

58:https://tieba.baidu.com/p/3655162079

59:https://tieba.baidu.com/p/3656576170

60:https://tieba.baidu.com/p/3663012812

61:https://tieba.baidu.com/p/3664910043

62:https://tieba.baidu.com/p/3666623383

63:https://tieba.baidu.com/p/3671057396

64:https://tieba.baidu.com/p/3671626255

65:https://tieba.baidu.com/p/3677662447

66:https://tieba.baidu.com/p/3678800778

67:https://tieba.baidu.com/p/3679749389

68:https://tieba.baidu.com/p/3680328528

69:https://tieba.baidu.com/p/3681075598

70:https://tieba.baidu.com/p/3681075598

71:https://tieba.baidu.com/p/3688105504

72:https://tieba.baidu.com/p/3698643118

73:https://tieba.baidu.com/p/3700994597

74:https://tieba.baidu.com/p/3703009211

75:https://tieba.baidu.com/p/3598479259

76:https://tieba.baidu.com/p/3705404067

77:https://tieba.baidu.com/p/3709956305

78:https://tieba.baidu.com/p/3707424499

79:https://tieba.baidu.com/p/3734230358

80:https://tieba.baidu.com/p/3736370831

81:https://tieba.baidu.com/p/3737341032

82:https://tieba.baidu.com/p/3737341032

83:https://tieba.baidu.com/p/3738023575

84:https://tieba.baidu.com/p/3738426706

85:https://tieba.baidu.com/p/3738936607

86:https://tieba.baidu.com/p/3740551506

87:https://tieba.baidu.com/p/3743059762

88:https://tieba.baidu.com/p/3743510884

89:https://tieba.baidu.com/p/3743916052

90:https://tieba.baidu.com/p/3744360583

91:https://tieba.baidu.com/p/3745093327

92:https://tieba.baidu.com/p/3752480988

93:https://tieba.baidu.com/p/3761594658

94:https://tieba.baidu.com/p/3766741625

95:https://tieba.baidu.com/p/3767993182

96:https://tieba.baidu.com/p/3780138602

97:https://tieba.baidu.com/p/3796909109

98:https://tieba.baidu.com/p/3809463923

99:https://tieba.baidu.com/p/3825452201

100:https://tieba.baidu.com/p/3827006925

101:https://tieba.baidu.com/p/3741591713

102:https://tieba.baidu.com/p/3741772330

103:https://tieba.baidu.com/p/3756910046

104:https://tieba.baidu.com/p/3765781417

105:https://tieba.baidu.com/p/3767830780

106:https://tieba.baidu.com/p/3768403671

107:https://tieba.baidu.com/p/3782146626

108:https://tieba.baidu.com/p/3792964935

109:https://tieba.baidu.com/p/3792975807

110:https://tieba.baidu.com/p/3793026542

111:https://tieba.baidu.com/p/3851465961

112:https://tieba.baidu.com/p/3838947060

113:https://tieba.baidu.com/p/3853300182

114:https://tieba.baidu.com/p/3871251569

115:https://tieba.baidu.com/p/4009944365

116:https://tieba.baidu.com/p/4056816202

117:https://tieba.baidu.com/p/4409295741

118:https://tieba.baidu.com/p/4415893631

119:https://tieba.baidu.com/p/4430759549

120:https://tieba.baidu.com/p/4519352800

121:https://tieba.baidu.com/p/4662531907

122:https://tieba.baidu.com/p/4691193973

123:https://tieba.baidu.com/p/4697427156

124:https://tieba.baidu.com/p/4700981909

125:https://tieba.baidu.com/p/4705228939

126:https://tieba.baidu.com/p/4706865052

127:https://tieba.baidu.com/p/4711167578

128:https://tieba.baidu.com/p/4720182762

129:https://tieba.baidu.com/p/4725708593

130:https://tieba.baidu.com/p/4726341617

131:https://tieba.baidu.com/p/3832087155

番外

https://tieba.baidu.com/p/3749418682

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©