Logo

歐德·佛·海特加爾是個遊戲腦

協助編輯

新年鐘聲裡,死於吃餅的社畜大叔伊佐治翔太轉生到了異世界。

什麼?不是轉生?只繼承了記憶?公爵家三男?什麼鬼?

本作主角是海特加爾公爵家的三男,名為歐德?佛?海特加爾

有一天看到鏡中的自己,突然發現這不是伊佐治愛玩的遊戲裡的反派麼?

為了不被主人公打敗。歐德踏上肌肉與魔法之旅。空手碎大石。看書學魔法。學出來的魔法非常的瞎。

歐德因為大叔的記憶進行了各種奇怪的修行,嚇到了女僕和衛兵。

因為修煉魔法導致發電量提高了3倍。

修煉肉體就把拳頭往石頭和鐵板上打。

導致女僕辭職,只好拿著老爹給的錢去買奴隸。

卻陰差陽錯的涉足了煉金之術。

從此踏上了漫長的和女僕親熱之旅,後期開始對未亡人下手。

第一章教程

序章的話:

http://tieba.baidu.com/p/5001992667 ;

1.主人公歐德:

http://tieba.baidu.com/p/5002126192 ;

2.士別三日當刮目相看:

http://tieba.baidu.com/p/5002978184 ;

3.3種變態:

http://tieba.baidu.com/p/5003089894 ;

4.全新肌肉:

http://tieba.baidu.com/p/5003139245 ;

5.成長期:

http://tieba.baidu.com/p/5003273485 ;

6.初戰鬥:

http://tieba.baidu.com/p/5003526296 ;

7.被孤立的男人:

http://tieba.baidu.com/p/5004756686 ;

8.第一次出門買東西(之一):

http://tieba.baidu.com/p/5004953222 ;

9.第一次出門買東西(之二):

http://tieba.baidu.com/p/5006047760

10.第一次出門買東西(之三):

http://tieba.baidu.com/p/5007510136 ;

11.第一次出門買東西(之四):

http://tieba.baidu.com/p/5007607409 ;

12.第一次出門買東西(之五):

http://tieba.baidu.com/p/5009020386# ;

13.日常(之一):

http://tieba.baidu.com/p/5010341421 ;

14.日常(之二):

http://tieba.baidu.com/p/5010518360 ;

15.回復葯翻新:

http://tieba.baidu.com/p/5011498397

16.灰色魔道士(之一):

http://tieba.baidu.com/p/5013387405 ;

17.灰色魔道士(之二):

http://tieba.baidu.com/p/5014634080 ;

18.灰色魔道士(之三):

http://tieba.baidu.com/p/5014676027 ;

19.突如其來的結束:

http://tieba.baidu.com/p/5016364457 ;

20.獄卒:

http://tieba.baidu.com/p/5017898780 ;

21.入學考試:

http://tieba.baidu.com/p/5019251740

第二章,學園篇

22.三明治:

http://tieba.baidu.com/p/5021572676

23.學長與麵包:

http://tieba.baidu.com/p/5022304285

24.校園種姓制:

http://tieba.baidu.com/p/5022316760

25.基礎魔法班:

http://tieba.baidu.com/p/5025181854

26.貴族與榮譽:

http://tieba.baidu.com/p/5025396350

27.戰友與摯友:

http://tieba.baidu.com/p/5026871861

28.學校食堂:

http://tieba.baidu.com/p/5028290283

29.亂斗:

http://tieba.baidu.com/p/5029988927

30.實技考試:

http://tieba.baidu.com/p/5031601357

31.NPC:

http://tieba.baidu.com/p/5033291763

32.醬油渣:

http://tieba.baidu.com/p/5034850262

33.原創:

http://tieba.baidu.com/p/5034980567

34.loli:

http://tieba.baidu.com/p/5036683072

35.放學后,圖書室:

http://tieba.baidu.com/p/5038276330

36.將來的夢:

http://tieba.baidu.com/p/5039617343

37.街上:

http://tieba.baidu.com/p/5039769644

38.課外補習:

http://tieba.baidu.com/p/5041480608

39.傳家寶在沉睡著:

http://tieba.baidu.com/p/5043003920

40.特別餐和審問:

http://tieba.baidu.com/p/5043130512

41.實技考查:

http://tieba.baidu.com/p/5044808318

42.自習:

http://tieba.baidu.com/p/5046504142

43.沙龍:

http://tieba.baidu.com/p/5047885616

44.煉金術班級:

http://tieba.baidu.com/p/5048160243

45.哥雷姆:

http://tieba.baidu.com/p/5048285595

46.銅版印刷:

http://tieba.baidu.com/p/5049488106

47.捲軸:

http://tieba.baidu.com/p/5049741909

48.武器店:

http://tieba.baidu.com/p/5049867661

49.平民:

http://tieba.baidu.com/p/5049919184

50.回復葯:

http://tieba.baidu.com/p/5049964455

51.魔法店:

http://tieba.baidu.com/p/5051479269

52.高級武器店:

http://tieba.baidu.com/p/5051636676

53.西方料理:

http://tieba.baidu.com/p/5052192648

54.許婚:

http://tieba.baidu.com/p/5052239203

55.龍舌蘭日出:

http://tieba.baidu.com/p/5052387866

56.金屬原材料店:

http://tieba.baidu.com/p/5052887728

57.咒物道具店:

http://tieba.baidu.com/p/5052890783

58.Window-shopping:

http://tieba.baidu.com/p/5052945786

59.沒落騎士:

http://tieba.baidu.com/p/5053078255

60.主人公?:

http://tieba.baidu.com/p/5053157250

61.商人公會(1):

http://tieba.baidu.com/p/5053214889

62.鋼的煉金術師:

http://tieba.baidu.com/p/5053754912

63.惡魔的紋章:

http://tieba.baidu.com/p/5053825991

64.石料店在哪?:

http://tieba.baidu.com/p/5053922923

65.雜貨店的女人:

http://tieba.baidu.com/p/5054029725

番外1.布蘭克·佛·海特加爾:

http://tieba.baidu.com/p/5054275915

66.電視購物(異世界版):

http://tieba.baidu.com/p/5054440210

67.規矩中的規矩(rule of rules):

http://tieba.baidu.com/p/5054516953

68.日常(之三):

http://tieba.baidu.com/p/5054629491

69.解析捲軸:

http://tieba.baidu.com/p/5054686488

番外2.工會:

http://tieba.baidu.com/p/5055559713

70.魔法實驗(人體實驗):

http://tieba.baidu.com/p/5055986456

71.威!233:

http://tieba.baidu.com/p/5056042539

72.大衣怪人:

http://tieba.baidu.com/p/5056113081

73.討伐隊:

http://tieba.baidu.com/p/5056161109

74.帝國料理:

http://tieba.baidu.com/p/5056280455

75.物價:

http://tieba.baidu.com/p/5056372923

76.盾與矛 :

http://tieba.baidu.com/p/5057953070

77.城外亂斗:

http://tieba.baidu.com/p/5058048233

78.交手:

http://tieba.baidu.com/p/5058141143

79.鍋和平底鍋:

http://tieba.baidu.com/p/5061599224

80.同盟:

http://tieba.baidu.com/p/5061693887

81.祝杯:

http://tieba.baidu.com/p/5063484782

82.道具:

http://tieba.baidu.com/p/5064480142

83.行商準備:

http://tieba.baidu.com/p/5064563117

84.毛皮帽子:

http://tieba.baidu.com/p/5064857606

85.執事:

http://tieba.baidu.com/p/5064919749

86.魔力:

http://tieba.baidu.com/p/5065039705

87.偶爾:

http://tieba.baidu.com/p/5065096799

88.成長:

http://tieba.baidu.com/p/5065195261

89.冒險者公會:

http://tieba.baidu.com/p/5066803106

90.女兒的戰場:

http://tieba.baidu.com/p/5066984736

91.馬匹:

http://tieba.baidu.com/p/5069938976

92.敗兵:

http://tieba.baidu.com/p/5071667901

番外3:宮廷:

http://tieba.baidu.com/p/5073105429

93.瓦版:

http://tieba.baidu.com/p/5074353250

94.消耗品:

http://tieba.baidu.com/p/5075625863

95.製品檢查:

http://tieba.baidu.com/p/5075677851

96.武器店:

http://tieba.baidu.com/p/5075789880

97.冒險者:

http://tieba.baidu.com/p/5075894468

98.同級生:

http://tieba.baidu.com/p/5076015698

99.公會支部:

http://tieba.baidu.com/p/5076042637

100.Running man 1:

http://tieba.baidu.com/p/5076653542

101.強襲:

http://tieba.baidu.com/p/5077287390

102.Running man2:

http://tieba.baidu.com/p/5078044513

103.Running man3:

http://tieba.baidu.com/p/5078463128

104.奔跑的男人:

http://tieba.baidu.com/p/5080401992

105.醒來:

http://tieba.baidu.com/p/5080481646

106.選擇:

http://tieba.baidu.com/p/5081128192

107.受托:

http://tieba.baidu.com/p/5081863530

108.狼與香草:

http://tieba.baidu.com/p/5082001807

109.魔石:

http://tieba.baidu.com/p/5082640983

110.奉公:

http://tieba.baidu.com/p/5083323849

番外4.夜之印無:

http://tieba.baidu.com/p/5083648273

111.鞣皮:

http://tieba.baidu.com/p/5084274199

112.冒險談:

http://tieba.baidu.com/p/5084899899

113.體術:

http://tieba.baidu.com/p/5085055198

114.精靈魔法1:

http://tieba.baidu.com/p/5085164515

115.揭示板:

http://tieba.baidu.com/p/5086324917

116.無詠唱魔法:

http://tieba.baidu.com/p/5086441855

117.對手:

http://tieba.baidu.com/p/5086502309

118.Flag:

http://tieba.baidu.com/p/5088097631

119.噩夢:

http://tieba.baidu.com/p/5088161579

120.森精靈:

http://tieba.baidu.com/p/5089301409

121.D-RAM:

http://tieba.baidu.com/p/5090254845

122.Anti-Devil:

http://tieba.baidu.com/p/5090733852

123.特別魔法班:

http://tieba.baidu.com/p/5093015258

124.志願:

http://tieba.baidu.com/p/5094386736

125.土撥鼠們:

http://tieba.baidu.com/p/5094721313

126.量具 :

http://tieba.baidu.com/p/5095458295

127.時鐘與打卡器:

http://tieba.baidu.com/p/5096033386

128.委託任務:

http://tieba.baidu.com/p/5096144916

129.赫爾曼之血:

http://tieba.baidu.com/p/5096277462

130.刀飾店:

http://tieba.baidu.com/p/5096784423

131.荒銅:

http://tieba.baidu.com/p/5096854046

132.棉絲:

http://tieba.baidu.com/p/5097107654

133.會食:

http://tieba.baidu.com/p/5097335078

134.鞣皮2:

http://tieba.baidu.com/p/5099336647

135.石料店:

http://tieba.baidu.com/p/5101664269

136.回收站淘寶:

http://tieba.baidu.com/p/5104712121

137.休息日沙龍:

http://tieba.baidu.com/p/5104847853

138.修羅場 其一:

http://tieba.baidu.com/p/5105742156

139.肌肉1:

http://tieba.baidu.com/p/5105798785

140.贅肉1:

http://tieba.baidu.com/p/5105963091

141.惡魔肉包:

http://tieba.baidu.com/p/5106051870

142.書本:

http://tieba.baidu.com/p/5106178055

143.凈化后的歐德:

http://tieba.baidu.com/p/5107454603

144.淚:

http://tieba.baidu.com/p/5108878427

145.親鳥,雛鳥:

http://tieba.baidu.com/p/5111977603

146.水舞:

http://tieba.baidu.com/p/5112024630

147.工作條件:

http://tieba.baidu.com/p/5112092390

148.奇襲:

http://tieba.baidu.com/p/5112648772

149.修羅場 其2:

http://tieba.baidu.com/p/5112819868

150.煉金:

http://tieba.baidu.com/p/5113156195

151.申請:

http://tieba.baidu.com/p/5113259360

想寫成後記卻寫的太長的。休閑話:

http://tieba.baidu.com/p/5113304852

152.心理準備:

http://tieba.baidu.com/p/5113368097

153.魔石與魔道具1:

http://tieba.baidu.com/p/5113432097

154.魔石與魔道具2:

http://tieba.baidu.com/p/5113544901

155.魔石與魔道具3:

http://tieba.baidu.com/p/5114008588

156.幽靈:

http://tieba.baidu.com/p/5114125844

157.戒指:

http://tieba.baidu.com/p/5114160919

158.Ghost in the school Ⅰ(高血脂症機動隊):

http://tieba.baidu.com/p/5114222518

159.Ghost in the school Ⅱ(高血脂症機動隊):

http://tieba.baidu.com/p/5114285059

160.Ghost in the school Ⅲ(高血脂症機動隊):

http://tieba.baidu.com/p/5114311501

161.Ghost in the school Ⅳ(高血脂症機動隊):

http://tieba.baidu.com/p/5114361175

162.Ghost in the school Ⅴ(高血脂症機動隊):

http://tieba.baidu.com/p/5114563515

163.色孩子是誰呢?:

http://tieba.baidu.com/p/5114678191

164.治愈戒指(簡易型):

http://tieba.baidu.com/p/5114749459

165.解毒草:

http://tieba.baidu.com/p/5114802202

166.父親代理:

http://tieba.baidu.com/p/5114897586

167.面試:

http://tieba.baidu.com/p/5114971587

168.參考手冊:

http://tieba.baidu.com/p/5115021904

169.王道邪道:

http://tieba.baidu.com/p/5115521127

170.走廊上:

http://tieba.baidu.com/p/5115699276

171.野蠻之庭:

http://tieba.baidu.com/p/5115872444

172.容身之所:

http://tieba.baidu.com/p/5115999091

173.未完成:

http://tieba.baidu.com/p/5116753216

174.指揮權問題:

http://tieba.baidu.com/p/5117329573

番外篇5.近衛兵團警備派遣小隊:

http://tieba.baidu.com/p/5117418667

175.書本2:

http://tieba.baidu.com/p/5117585011

176.告白:

http://tieba.baidu.com/p/5117710727

177.告白2:

http://tieba.baidu.com/p/5117750143

178.奇襲2:

http://tieba.baidu.com/p/5118579823

179.車輪戰:

http://tieba.baidu.com/p/5118686302

180.色孩子是誰呢?2:

http://tieba.baidu.com/p/5118889730

181.婚約者1:

http://tieba.baidu.com/p/5119109641

182.婚約者2:

http://tieba.baidu.com/p/5120667912

183.配方1:http://tieba.baidu.com/p/5139552736

184.配方2:http://tieba.baidu.com/p/5145013341

185.馬匹2:http://tieba.baidu.com/p/5145100306

186-189.馬匹3:http://tieba.baidu.com/p/5146348824

190.中毒(上癮):http://tieba.baidu.com/p/5209674236

191.會敵(目標進入視距)。1:http://tieba.baidu.com/p/5217780534

192.會敵(目標進入視距)。2:http://tieba.baidu.com/p/5224683349

番外6.清晨一小時 http://tieba.baidu.com/p/5234498411

 

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©