Logo

轉生賢者的異世界生活~取得副職業並成為世界最強

協助編輯
22,957

我的名字是佐野遊二,是個在某企業上班的社畜。

今天也是在家中做著剩餘工作的日子。

雖說興趣是玩遊戲,然而最近太忙了,連玩個遊戲都做不到。

明明忙到這種程度工資卻不見上漲,也就是一般人們所說的黑心企業。

一天電腦螢幕顯示是否接受召喚,還在納悶的時候就被默認轉移了。

回過神來已經在陌生的地方,眼前有隻史萊姆正盯著我看。

第一章

0 https://tieba.baidu.com/p/6006135268

1 https://tieba.baidu.com/p/6006163170

2 https://tieba.baidu.com/p/6006229546

3 https://tieba.baidu.com/p/6006402654

4 https://tieba.baidu.com/p/6006450909

5 https://tieba.baidu.com/p/6006494739

6 https://tieba.baidu.com/p/6007163248

7 https://tieba.baidu.com/p/6007778609

8 https://tieba.baidu.com/p/6007825027

9 https://tieba.baidu.com/p/6019323647

10 https://tieba.baidu.com/p/6036640244

 

11 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/6.html

12 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/7.html

13 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/8.html

14 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/9.html

15 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/11.html

16 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/12.html

17 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/16.html

18 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/17.html

19 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/18.html

20 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/19.html

 

21 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/20.html

22 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/21.html

23 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/22.html

24 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/23.html

25 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/24.html

26 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/25.html

27 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/26.html

28 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/27.html

29 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/28.html

30 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/29.html

 

31 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/30.html

32 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/31.html

33 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/32.html

34 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/33.html

35 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/34.html

36 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/35.html

37 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/36.html

38 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/37.html

39 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/38.html

 

第二章

40 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/39.html

41 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/40.html

42 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/41.html

43 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/42.html

44 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/43.html

45 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/44.html

46 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/45.html

47 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/46.html

48 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/47.html

49 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/48.html

50 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/49.html

 

51 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/50.html

52 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/51.html

53 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/52.html

54 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/53.html

55 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/55.html

56 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/57.html

57 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/58.html

58 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/59.html

59 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/60.html

60 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/65.html

 

61 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/66.html

62 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/74.html

63 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/77.html

64 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/83.html

65 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/95.html

66 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/98.html

67 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/103.html

68 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/108.html

69 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/109.html

70 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/112.html

 

71 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/113.html

72 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/116.html

73 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/117.html

74 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/118.html

75 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/119.html

76 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/120.html

77 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/121.html

78 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/123.html

79 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/133.html

80 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/134.html

 

81 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/136.html

82 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/137.html

83 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/138.html

84 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/148.html

85 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/149.html

86 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/150.html

87 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/153.html

88 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/154.html

89 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/156.html

90 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/202.html

 

91 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/205.html

92 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/210.html

93 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/228.html

94 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/269.html

95 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/270.html

96 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/289.html

97 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/287.html

98 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/311.html

99 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/321.html

100 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/353.html

 

101 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/365.html

102 https://www.esjzone.cc/forum/1550158003/371.html

討論區

話題 回覆 觀看
[機翻] 第102話 史萊姆出乎意料的強大 0 0
[機翻] 第93話 被暗殺的對象 2 625
[機翻] 第101話 好像被認可了 0 335
[機翻] 第100話 我試著反擊了 0 420
[機翻] 第99話 看來進行得很順利 0 422
[機翻] 第98話 我從街上出去了 0 454
[機翻] 第96話 看看情況 0 454
[機翻] 第97話 我疏忽大意了 0 517
[機翻] 第95話 被跟蹤了 0 533
[機翻] 第94話 決定去的地方了 0 487
>> 全部討論
©