Logo

轉生從上位世界到下位世界

某一天在回家途中掉進了窨井的男子。

在恢復意識後發現自己在一個房間裡,被自稱世界間的系統的聲音告知了死亡。

然後「你掉進去的地方是和向亞世界相連的孔」這樣子說明了。

在這個世界中出現的一部分天才和奇才,就是和現在的你一樣從上位世界掉下來的人們。

獲得了轉生到下位世界的男子,被質問了希望在什麼樣的世界和環境。男子給出的回答──

 

※這本小說的主人公不是什麼聖人君子。也沒有成為正義的夥伴的打算。

為了勝利什麼手段都能使出,因為招致吵架而出名的傢伙。與他人相比以夥伴為最優先,討厭麻煩的事。

這只是那樣的,稍微有點狡猾的男人的故事。

1 https://tieba.baidu.com/p/4413485095

2  https://tieba.baidu.com/p/4413487320

3 https://tieba.baidu.com/p/4413488821

4  https://tieba.baidu.com/p/4419218006

5  https://tieba.baidu.com/p/4421192715

6  https://tieba.baidu.com/p/4422186442

7  https://tieba.baidu.com/p/4423290789

8  https://tieba.baidu.com/p/4423467464

9  https://tieba.baidu.com/p/4425648979

10  https://tieba.baidu.com/p/4425654524

11 https://tieba.baidu.com/p/4429728990

12  https://tieba.baidu.com/p/4429733059

13  https://tieba.baidu.com/p/4440504732

14  https://tieba.baidu.com/p/4440508199

15  https://tieba.baidu.com/p/4440518766

16  https://tieba.baidu.com/p/4440526410

17  https://tieba.baidu.com/p/4444575809

18  https://tieba.baidu.com/p/4444581173

19  https://tieba.baidu.com/p/4448039842

20  https://tieba.baidu.com/p/4448401014

21  https://tieba.baidu.com/p/4456616856

22  https://tieba.baidu.com/p/4456624193

23  https://tieba.baidu.com/p/4456628931

24  https://tieba.baidu.com/p/4457172224

25  https://tieba.baidu.com/p/4469811335

26  https://tieba.baidu.com/p/4481679536

27  https://tieba.baidu.com/p/4510387623

28  https://tieba.baidu.com/p/4512776744

29  https://tieba.baidu.com/p/4514973629

30  https://tieba.baidu.com/p/4516926475

31  https://tieba.baidu.com/p/4518724290

32  https://tieba.baidu.com/p/4521526065

33  https://tieba.baidu.com/p/4523537308

34  https://tieba.baidu.com/p/4525802433

35  https://tieba.baidu.com/p/4526802340

36  https://tieba.baidu.com/p/4527171137

37 https://tieba.baidu.com/p/4530376259

38 https://tieba.baidu.com/p/4537709737

39 https://tieba.baidu.com/p/4540548383

40 https://tieba.baidu.com/p/4544991760

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©