Logo

蟲蟲醬

協助編輯

主角(男)某天醒來發現自己變成一條蟲,然後機緣巧合之下得到數個外掛。

在遇到落難的冒險者シロネ(半森人族(elf))後,開始了冒險者的生活。

然而於某次意外近乎失去所有,身外內的魔石、隨身的裝備物品通通都被奪去、在這個連話都無法多說的情況下,為了變得更強去奪回所有,向著攻略世界八大迷宮的目標出發(誤)。

然而好境不常,三人的團隊最終被分開…?(第三章中段)

 

伴隨著故事的進展,每章主角都會跟八大迷宮拉上關係,對於玩過各種RPG的讀者們迷宮的設定應該不會陌生。

在各種事件裡認識到不同的人然後一起攻略迷宮,開了商會甚至拯救朋友。

世界的真相以及陰謀在無能的主角的努力之下逐漸被揭開…"

一 序章

序章http://tieba.baidu.com/p/4909084464

1-2 起http://tieba.baidu.com/p/4913322550

1-3 承http://tieba.baidu.com/p/4915502873

1-4 転http://tieba.baidu.com/p/4918435400

1-5 結http://tieba.baidu.com/p/4919691941

1-6 物語始動http://tieba.baidu.com/p/4921097692

 

2  世界樹攻略

2-1 冒險者公會http://tieba.baidu.com/p/4933944921

2-2 通貨 http://tieba.baidu.com/p/4935107381

2-3 買東西 http://tieba.baidu.com/p/4936673322

2-4 吃飯 http://tieba.baidu.com/p/4937597091

2-5 板板 http://tieba.baidu.com/p/4938869578

2-6 森茸 http://tieba.baidu.com/p/4940102658

2-7 森鼠 http://tieba.baidu.com/p/4941467547

2-8 解體 http://tieba.baidu.com/p/4942627270

2-9 餌蟲 http://tieba.baidu.com/p/4943990135

2-10 說明 http://tieba.baidu.com/p/4945248329

 

2-11 迷宮 http://tieba.baidu.com/p/4946691040 ;

2-12 子鬼 http://tieba.baidu.com/p/4948478450 ;

2-13 一擊 http://tieba.baidu.com/p/4956017075 ;

2-14 巨人 http://tieba.baidu.com/p/4956979547 ;

2-15 馬車 http://tieba.baidu.com/p/4957021753 ;

2-16 魔法 http://tieba.baidu.com/p/4946305951 ;

2-17 散策 http://tieba.baidu.com/p/4947793045 ;

2-18 蜘蛛 http://tieba.baidu.com/p/4959228328 ;

2-19 成長 http://tieba.baidu.com/p/4960972999

2-20 戰慄 http://tieba.baidu.com/p/4961811625

 

2- 21 歸還 https://tieba.baidu.com/p/4974653984

2 -22 前日 https://tieba.baidu.com/p/4974656319

2-23 洗禮 https://tieba.baidu.com/p/4971844851

(2-23.5) 蟲蟲炭的為什麼 https://tieba.baidu.com/p/4977370897?red_tag=2942277813

2-24 發誓復仇 https://tieba.baidu.com/p/4978021797

2-25 軍人 https://tieba.baidu.com/p/5006405013

2-26 試煉 https://tieba.baidu.com/p/5399270973

2-27 弓矢 https://tieba.baidu.com/p/5400125679

2-28 弓士 https://tieba.baidu.com/p/5020366869

2-29 赤貧 https://tieba.baidu.com/p/5023705792

2-30 採取 https://tieba.baidu.com/p/4972948562

 

2-31 変異https://tieba.baidu.com/p/5403463135

2-32情報https://tieba.baidu.com/p/5405591085

2-33 世界樹下層https://tieba.baidu.com/p/5408082557

2-34 竹筒https://tieba.baidu.com/p/5420474585

2-35 白米https://tieba.baidu.com/p/5410970760

2-36 群狼https://tieba.baidu.com/p/5413413888

3-37 換金https://tieba.baidu.com/p/5416202375

2-38 暗算https://tieba.baidu.com/p/5112067276

2-38 心算https://tieba.baidu.com/p/5417021122 (備份)

2-39 世界樹下層https://tieba.baidu.com/p/5417984176

2-40 世界樹下層https://tieba.baidu.com/p/5420496281

 

2-41 傳送https://tieba.baidu.com/p/5421706544

2-42 中層 https://tieba.baidu.com/p/5424075097

2-42 中層https://tieba.baidu.com/p/5424075097

2-44 世界樹下層https://tieba.baidu.com/p/5427015789

2-45 弓技https://tieba.baidu.com/p/5429292693

2-46 混混https://tieba.baidu.com/p/5430931097

2-47 世界樹下層https://tieba.baidu.com/p/5432574507

2-48 世界樹下層https://tieba.baidu.com/p/5436283798

2-49 大金https://tieba.baidu.com/p/5435681909

2-50 準備https://tieba.baidu.com/p/5437986887

 

2-51 無論走到何處自己都是自私的https://tieba.baidu.com/p/5438798765

(2-51.5) 蟲蟲炭的為什麼2https://tieba.baidu.com/p/5434997172

2-52 結束后https://tieba.baidu.com/p/5440718424

2-53 凱旋https://tieba.baidu.com/p/5442183551

2-54 赤槍https://tieba.baidu.com/p/5444229930

2-55 道化https://tieba.baidu.com/p/5446235533

2-56 楽勝https://tieba.baidu.com/p/5448140609

2-57 報酬https://tieba.baidu.com/p/5449778839

(5-27.5)告訴我吧、希洛涅(シロネ)老師1https://tieba.baidu.com/p/5083689313

2-58 雙月https://tieba.baidu.com/p/5450284281

2-59 蜥蜴https://tieba.baidu.com/p/5452246940

2-60 食堂https://tieba.baidu.com/p/5453685578

 

2-61 実食 https://tieba.baidu.com/p/5454458886

2-62 受注 https://tieba.baidu.com/p/5456113615

2-63 世界樹下層 https://tieba.baidu.com/p/5457873813

2-64 世界樹下層 https://tieba.baidu.com/p/5459360233

2-65 世界樹中層 https://tieba.baidu.com/p/5460792692

2-66 銀色 https://tieba.baidu.com/p/5462221703

2-67 護衛 https://tieba.baidu.com/p/5462802233

2-68 貓侍 https://tieba.baidu.com/p/5464032716

2-69 白藍 蜜柑 https://tieba.baidu.com/p/5464814687

2-69.5 蟲蟲炭的為什麼3 https://tieba.baidu.com/p/5464510673

2-70 樹樹 https://tieba.baidu.com/p/5467002492

 

2-71 転移 https://tieba.baidu.com/p/5468034231

2-72 風梟 https://tieba.baidu.com/p/5468345808

2-73 星獣 https://tieba.baidu.com/p/5470437518

2-74 道場 https://tieba.baidu.com/p/5471622857

2-75 後継 https://tieba.baidu.com/p/5473042914

2-76 湖面 https://tieba.baidu.com/p/5474303992

2-77 湖洞 https://tieba.baidu.com/p/5475634711

2-78 黙禱 https://tieba.baidu.com/p/5476809102

2-79 音楽 https://tieba.baidu.com/p/5478364754

2-80 木刀 https://tieba.baidu.com/p/5479387153

 

2-81 初心 https://tieba.baidu.com/p/5481806333

2-82 跟隨 https://tieba.baidu.com/p/5483234951

2-83 既不是勇者、也不是英雄 https://tieba.baidu.com/p/5484246070

2-83.5 蟲蟲炭的為什麼4 https://tieba.baidu.com/p/5476443346

2-84 夥伴 https://tieba.baidu.com/p/5487053239

2-85 鼓動 https://tieba.baidu.com/p/5488361650

2-86 金幣 https://tieba.baidu.com/p/5489423820

2-87 疑問 https://tieba.baidu.com/p/5490621621

2-88 世界樹下層 https://tieba.baidu.com/p/5491023245

2-89 世界樹中層 https://tieba.baidu.com/p/5491980197

2-90 世界樹中層 https://tieba.baidu.com/p/5492883868

 

2-91 世界樹中層 https://tieba.baidu.com/p/5494243074

2-92 流浪 https://tieba.baidu.com/p/5495760824

2-93 風槍 https://tieba.baidu.com/p/5496470712

2-94 世界樹中層 https://tieba.baidu.com/p/5497781418

2-95 世界樹中層 https://tieba.baidu.com/p/5499097128

2-96 世界樹中層 https://tieba.baidu.com/p/5499873439

2-97 分配 https://tieba.baidu.com/p/5501173704

2-98 晩餐 https://tieba.baidu.com/p/5501759641

2-99 世界樹的迷宮上層 https://tieba.baidu.com/p/5503133295

2-100 世界樹攻略編 結語 https://tieba.baidu.com/p/5505432735

2-101 世界樹攻略編的主要登場人物 https://tieba.baidu.com/p/5505471132

2-102 世界樹攻略編的主要魔獣 https://tieba.baidu.com/p/5505740257

 

3  世界之壁攻略

3-1 去大陸的道 https://tieba.baidu.com/p/5508670809

3-2 魔人族 https://tieba.baidu.com/p/5508219514

3-3 中華風 https://tieba.baidu.com/p/5510154547

3-4 二足竜 https://tieba.baidu.com/p/5511083085

3-5 進入帝都 https://tieba.baidu.com/p/5512450163

3-6 戦士職 https://tieba.baidu.com/p/5513618022

3-7 裝備品 https://tieba.baidu.com/p/5514586138

3-8 闘技者 https://tieba.baidu.com/p/5515466531

3-9 恐怖 https://tieba.baidu.com/p/5516829904

3-10 第1回戦 https://tieba.baidu.com/p/5517813009

 

3-11 早熟 https://tieba.baidu.com/p/5519054708

3-12 烈風剣 https://tieba.baidu.com/p/5520184964

3-13 団體戦 https://tieba.baidu.com/p/5521277992

3-14 離脫者 https://tieba.baidu.com/p/5522256857

3-15 第2回戦 https://tieba.baidu.com/p/5523203145

3-16 職業 https://tieba.baidu.com/p/5523876963

3-17 戦前準備 https://tieba.baidu.com/p/5524916512

3-18 只有通過戦斗才能理解的人們 https://tieba.baidu.com/p/5525653889

3-18.5 因為那個、蜜柑醬1 https://tieba.baidu.com/p/5526841782

3-19 勝利後 https://tieba.baidu.com/p/5527998998

3-20 特訓 https://tieba.baidu.com/p/5529358162

 

3-21 貫穿者 https://tieba.baidu.com/p/5530497019

3-22 第4回戦 https://tieba.baidu.com/p/5531374404

3-23 flag https://tieba.baidu.com/p/5532907432

3-24 第5回戦 https://tieba.baidu.com/p/5534298910

3-25 第6回戦 https://tieba.baidu.com/p/5535828835

3-26 達南 https://tieba.baidu.com/p/5536616059

3-27 市民権 https://tieba.baidu.com/p/5536896739

3-28 雨魔法 https://tieba.baidu.com/p/5538517526

3-29 國與國 https://tieba.baidu.com/p/5539511782

3-30 小迷宮 https://tieba.baidu.com/p/5540828903

 

3-31 骷髏 https://tieba.baidu.com/p/5541536413

3-32 獨行 https://tieba.baidu.com/p/5542606849

3-33 BOSS骷髏 https://tieba.baidu.com/p/5543982464

3-34 部件 https://tieba.baidu.com/p/5545327913

3-35 竜騎士 https://tieba.baidu.com/p/5546214538

3-36 決戰!https://tieba.baidu.com/p/5547457118

3-37 比賽前 https://tieba.baidu.com/p/5548442112

3-38 星獸與星獸 https://tieba.baidu.com/p/5549896594

3-39 芋蟲與剣聖 https://tieba.baidu.com/p/5552292981

3-40 芋蟲的決戰 https://tieba.baidu.com/p/5553506557

3-40.5 因為那個、蜜柑醬2 https://tieba.baidu.com/p/5555365324

 

3-41 畢業式 https://tieba.baidu.com/p/5555671109

3-42 我的家 https://tieba.baidu.com/p/5556724655

3-43 家中 https://tieba.baidu.com/p/5557973017

3-44 回鄉 https://tieba.baidu.com/p/5558643157

3-45 調味汁 https://tieba.baidu.com/p/5560686922

3-46 行會 https://tieba.baidu.com/p/5562803692

3-47 大街 https://tieba.baidu.com/p/5563433560

3-48 蟻巣 https://tieba.baidu.com/p/5565209551

3-49 蟻酸 https://tieba.baidu.com/p/5566789869

3-50 酸液 https://tieba.baidu.com/p/5568492854

 

3-51 蟻舞踏 https://tieba.baidu.com/p/5569871673

3-52 蟻祭 https://tieba.baidu.com/p/5571811899

3-53 稅徵收 https://tieba.baidu.com/p/5573377067

3-54 金屬鎧 https://tieba.baidu.com/p/5574726527

3-55 剣與鎧 https://tieba.baidu.com/p/5576466981

3-56 巨大蟻 https://tieba.baidu.com/p/5578662875

3-57 生還者 https://tieba.baidu.com/p/5579703727

3-58 鬧劇 https://tieba.baidu.com/p/5581568132

3-59 冰魔法 https://tieba.baidu.com/p/5583666355

3-60 改裝費 https://tieba.baidu.com/p/5585456748

 

3-61 雲行 https://tieba.baidu.com/p/5586886111

3-62 過疎化 https://tieba.baidu.com/p/5588851266

3-63 蟲讚歌 https://tieba.baidu.com/p/5591046147

3-64 女王蟻 https://tieba.baidu.com/p/5593081649

3-65 急展開 https://tieba.baidu.com/p/5595106673

3-66 戦爭的開始和謎之少女 https://tieba.baidu.com/p/5597129293

3-66.5 因為那個、蜜柑醬3 https://tieba.baidu.com/p/5598884680

3-67 地下室 https://tieba.baidu.com/p/5600518356

3-68 帝都東 https://tieba.baidu.com/p/5602106854

3-69 會議室 https://tieba.baidu.com/p/5604683731

3-70 再探索 https://tieba.baidu.com/p/5606458050

3-71 軽率 https://tieba.baidu.com/p/5608368592

3-72 女王戦 https://tieba.baidu.com/p/5610278500

3-73 異形 https://tieba.baidu.com/p/5611782607

3-74 超越 https://tieba.baidu.com/p/5613463028

3-75 超進化 https://tieba.baidu.com/p/5614906761

3-76 既視感 https://tieba.baidu.com/p/5616840281

3-77 到達陣中 https://tieba.baidu.com/p/5618883317

3-78 上戦場 https://tieba.baidu.com/p/5621280869

3-79 識別布 https://tieba.baidu.com/p/5623340719

3-80 亂戦 https://tieba.baidu.com/p/5624901051

 

3-81 飛翔系https://tieba.baidu.com/p/5626519296

3-82 誘餌https://tieba.baidu.com/p/5627523214

3-83 別働隊https://tieba.baidu.com/p/5629404601

3-84 魔族戦https://tieba.baidu.com/p/5630984642

3-85 銀鷹https://tieba.baidu.com/p/5632478818

3-86 風屬性https://tieba.baidu.com/p/5634071605

3-87 飛翔撃https://tieba.baidu.com/p/5635081097

3-88 魔導者們的王https://tieba.baidu.com/p/5636591381

3-88.5 因為那個、蜜柑醬4https://tieba.baidu.com/p/5638501134

3-89 帝都https://tieba.baidu.com/p/5640109209

3-90 14型https://tieba.baidu.com/p/5641409516

 

3-91 女僕https://tieba.baidu.com/p/5643157738

3-92 新建https://tieba.baidu.com/p/5644858363

3-93 従者?https://tieba.baidu.com/p/5646683967

3-94 白金幣https://tieba.baidu.com/p/5647844134

3-95 道場主https://tieba.baidu.com/p/5649698514

3-96 料理道https://tieba.baidu.com/p/5651393492

3-97 大鬼族https://tieba.baidu.com/p/5652560169

3-98 第3層https://tieba.baidu.com/p/5654478442

3-99 克尤https://tieba.baidu.com/p/5656113464

3-100 世界之壁外壁https://tieba.baidu.com/p/5657876040

 

3-101 世界之壁外壁https://tieba.baidu.com/p/5659154675

3-102 世界之壁第一隔壁https://tieba.baidu.com/p/5661107861

3-103 世界之壁第一隔壁https://tieba.baidu.com/p/5663536125

3-104 世界之壁第一隔壁https://tieba.baidu.com/p/5665218085

3-105 世界之壁外壁https://tieba.baidu.com/p/5666320819

3-106 世界之壁外壁https://tieba.baidu.com/p/5668575534

3-107 世界之壁外壁https://tieba.baidu.com/p/5670345440

3-108 世界之壁外壁https://tieba.baidu.com/p/5672367116

3-109 世界之壁外壁https://tieba.baidu.com/p/5674073857

3-110 世界之壁外壁https://tieba.baidu.com/p/5675259280

 

3-111 世界之壁第二隔壁https://tieba.baidu.com/p/5676748986

3-112 世界之壁第二隔壁https://tieba.baidu.com/p/5679599827

3-113 世界之壁第二隔壁https://tieba.baidu.com/p/5681547341

3-114 世界之壁第二隔壁https://tieba.baidu.com/p/5683191473

3-115 世界之壁第二隔壁https://tieba.baidu.com/p/5684416223

3-116 世界之壁第二隔壁https://tieba.baidu.com/p/5685680199

3-117 世界之壁第二隔壁https://tieba.baidu.com/p/5687669497

3-118 世界之壁第二隔壁https://tieba.baidu.com/p/5689124963

3-119 世界之壁內壁https://tieba.baidu.com/p/5690550808

3-120 世界之壁內壁https://tieba.baidu.com/p/5692329163

3-121 那是蛋嗎、鶏嗎https://tieba.baidu.com/p/5694109573

3-122 世界之壁攻略編 結語https://tieba.baidu.com/p/5696734119

3-123 世界之壁攻略編的主要登場人物https://tieba.baidu.com/p/5697615191

3-124 世界之壁攻略編的主要魔獣https://tieba.baidu.com/p/5697616737

 

4  空舞聖院攻略

4-1 向北、走吧https://tieba.baidu.com/p/5698599613

4-2 幫助貓人https://tieba.baidu.com/p/5700200082

4-3 卡拉港https://tieba.baidu.com/p/5701549264

4-4 行會長https://tieba.baidu.com/p/5703181446

4-5 寶箱的蓋https://tieba.baidu.com/p/5704512689

4-6 休息一會兒https://tieba.baidu.com/p/5706060979

4-7 法特https://tieba.baidu.com/p/5707615131

4-8 奈奧希斯https://tieba.baidu.com/p/5708950875

4-9 伊古魯https://tieba.baidu.com/p/5710425880

4-10 漩渦中心https://tieba.baidu.com/p/5712262132

 

4-11 災禍之王https://tieba.baidu.com/p/5713873888

4-12 芋蟲踢https://tieba.baidu.com/p/5715474061

4-13 在那之前https://tieba.baidu.com/p/5716703098

4-14 月和宴會https://tieba.baidu.com/p/5718304235

4-14.5 小食1 https://tieba.baidu.com/p/5547709786

4-15 侯夏https://tieba.baidu.com/p/5720752239

4-16 王位継承https://tieba.baidu.com/p/5721691036

4-17 公主殿下https://tieba.baidu.com/p/5723907326

4-18 宰相會談https://tieba.baidu.com/p/5724947618

4-19 追跡者?https://tieba.baidu.com/p/5726145722

4-20 喏呷https://tieba.baidu.com/p/5727969849

 

4-21 行會https://tieba.baidu.com/p/5729159178

4-22 晚宴https://tieba.baidu.com/p/5731378685

4-23 換裝発動https://tieba.baidu.com/p/5732225648

4-24 上島登陸https://tieba.baidu.com/p/5733763903

4-25 対蜜柑https://tieba.baidu.com/p/5735231253

4-26 逃跑https://tieba.baidu.com/p/5736787938

4-26.5 小食2 https://tieba.baidu.com/p/5705696327

4-27 方針決定https://tieba.baidu.com/p/5738110184

4-28 出発進行https://tieba.baidu.com/p/5739477040

4-29 海底洞窟https://tieba.baidu.com/p/5741339037

4-30 戦闘開始https://tieba.baidu.com/p/5743024294

 

4-31 巨人退治https://tieba.baidu.com/p/5744906549

4-32 空舞聖院中央區畫https://tieba.baidu.com/p/5746623579

4-33 空舞聖院制御室https://tieba.baidu.com/p/5748007788

4-34 空舞聖院制御室https://tieba.baidu.com/p/5750551733

4-35 空舞聖院制御室https://tieba.baidu.com/p/5751290033

4-36 空舞聖院中央區畫https://tieba.baidu.com/p/5753087688

4-37 一時退卻https://tieba.baidu.com/p/5754750430

4-38 烤肉套餐https://tieba.baidu.com/p/5757670318

4-39 都市陷落https://tieba.baidu.com/p/5759740223

4-40 開戦準備https://tieba.baidu.com/p/5761504584

 

4-41 空舞聖院攻略戦https://tieba.baidu.com/p/5762403645

4-42 空舞https://tieba.baidu.com/p/5766381627

4-43 空舞聖院外周https://tieba.baidu.com/p/5767883607

4-44 空舞聖院外周https://tieba.baidu.com/p/5769599494

4-45 空舞聖院外周https://tieba.baidu.com/p/5771249503

4-46 空舞聖院外周https://tieba.baidu.com/p/5773411024

4-47 空舞聖院上層區畫https://tieba.baidu.com/p/5774370811

4-48 空舞聖院上層區畫https://tieba.baidu.com/p/5776080286

4-49 空舞聖院居住區畫https://tieba.baidu.com/p/5779108750

4-50 空舞聖院動力區畫https://tieba.baidu.com/p/5779738958

 

4-51 空舞聖院動力室https://tieba.baidu.com/p/5781906520

4-52 空舞聖院動力室https://tieba.baidu.com/p/5782772802

4-53 空舞聖院制御室https://tieba.baidu.com/p/5784577746

4-54 然後孵化時https://tieba.baidu.com/p/5785305715

4-55 変身https://tieba.baidu.com/p/5788124055

4-56 枯木竜吟https://tieba.baidu.com/p/5791178356

4-57 空舞聖院結語https://tieba.baidu.com/p/5792103761

4-58 空舞聖院攻略編的主要登場人物https://tieba.baidu.com/p/5792112734 ;

4-59 空舞聖院攻略編的主要魔獣https://tieba.baidu.com/p/5793931712

 

5  無名王的墳墓攻略

5-1 帰還、並且從老鼠退治開始https://tieba.baidu.com/p/5793464939

5-2 創作https://tieba.baidu.com/p/5795045443

5-3 戦慄的真紅https://tieba.baidu.com/p/5796013911

5-4 鍛冶行會https://tieba.baidu.com/p/5797408653

5-5 塞爾羅村https://tieba.baidu.com/p/5799085706

5-6 料理和科學https://tieba.baidu.com/p/5799981809

5-7 鍛冶士加入https://tieba.baidu.com/p/5801417947

5-8 鍛冶士契約https://tieba.baidu.com/p/5802448972

5-9 魔法練習https://tieba.baidu.com/p/5804206632

5-10 鍛冶作業場https://tieba.baidu.com/p/5805096481

 

5-11 鍛冶的実力https://tieba.baidu.com/p/5806792255

5-12 還差一點https://tieba.baidu.com/p/5808129372

5-13 去迷宮都市https://tieba.baidu.com/p/5809519240

5-14 終於完成https://tieba.baidu.com/p/5811060282

5-15 持續旅行https://tieba.baidu.com/p/5812314138

5-16 紅竜的襲撃https://tieba.baidu.com/p/5813644461

5-17 山嶽都市https://tieba.baidu.com/p/5814613540

5-18 都市米安https://tieba.baidu.com/p/5816292301

5-19 終於完成https://tieba.baidu.com/p/5817634474

5-20 報酬的內容https://tieba.baidu.com/p/5820638320

 

5-21 獨角獸https://tieba.baidu.com/p/5821023740

5-22 被責罵了https://tieba.baidu.com/p/5822770424

5-23 我家探索https://tieba.baidu.com/p/5824659579

5-24 魔法的付與https://tieba.baidu.com/p/5825583545

5-25 迫近的紅色影子https://tieba.baidu.com/p/5827554656

5-26 紅竜前哨戦https://tieba.baidu.com/p/5828858149

5-27 新生的力量、紅竜戦https://tieba.baidu.com/p/5830726922

5-27.5告訴我吧、希洛涅(シロネ)老師1https://tieba.baidu.com/p/5083689313

5-28 貴族的義務https://tieba.baidu.com/p/5834116284

5-29 新的夥伴https://tieba.baidu.com/p/5835513354

5-30 襲撃的傷痕https://tieba.baidu.com/p/5836919336

 

5-31 開動了https://tieba.baidu.com/p/5838248186

5-32 賺錢了?https://tieba.baidu.com/p/5839675131

5-33 砂漠和港https://tieba.baidu.com/p/5841080295

5-34 砂漠行進https://tieba.baidu.com/p/5842475431

5-35 求水https://tieba.baidu.com/p/5843912242

5-36 各種各樣的準備https://tieba.baidu.com/p/5845192494

5-37 綠洲https://tieba.baidu.com/p/5846734846

5-38 北方遺跡https://tieba.baidu.com/p/5847767759

5-39 遺跡的探索https://tieba.baidu.com/p/5848896852

5-40 與公主大人合流https://tieba.baidu.com/p/5850510664

 

5-41 凍結的砂漠https://tieba.baidu.com/p/5851819482

5-42 取回https://tieba.baidu.com/p/5853238601

5-43 激戦・前編https://tieba.baidu.com/p/5854333188

5-44 激戦・後編https://tieba.baidu.com/p/5856988255

5-45 戦闘狂之宴https://tieba.baidu.com/p/5858339946

5-45.5 告訴我吧、希洛涅(シロネ)老師2https://tieba.baidu.com/p/5728134313

5-46 戦斗之後https://tieba.baidu.com/p/5859616104

5-47 嵐好厲害https://tieba.baidu.com/p/5861009517

5-48 穿越砂漠https://tieba.baidu.com/p/5862310201

5-49 都市中https://tieba.baidu.com/p/5863820980

5-50 分道揚鑣https://tieba.baidu.com/p/5865012716

 

5-51 拒絕https://tieba.baidu.com/p/5866476275

5-52 回自宅https://tieba.baidu.com/p/5867766836

5-53 是水呢https://tieba.baidu.com/p/5869045219

5-54 和剣聖會話https://tieba.baidu.com/p/5870289934

5-55 糾纏https://tieba.baidu.com/p/5871520126

5-56 都市的探索https://tieba.baidu.com/p/5872593948

5-57 試練迷宮https://tieba.baidu.com/p/5873532636

5-58 試練開始https://tieba.baidu.com/p/5874908818

5-59 變成圈了https://tieba.baidu.com/p/5877019771

5-60 圈的前方https://tieba.baidu.com/p/5877353047

 

5-61 決戦的舞台https://tieba.baidu.com/p/5878593724

5-62 試練突破https://tieba.baidu.com/p/5879827461

5-63 其他的冒険者https://tieba.baidu.com/p/5881000811

5-64 盾完成了https://tieba.baidu.com/p/5881964929

5-65 交易路線https://tieba.baidu.com/p/5883444316

5-66 商會的名字https://tieba.baidu.com/p/5884674684

5-67 自以為了不起的傢伙https://tieba.baidu.com/p/5885987636

5-68 煽動https://tieba.baidu.com/p/5887254521

5-69 戦斗的意義https://tieba.baidu.com/p/5888528998

5-70 冒険者們https://tieba.baidu.com/p/5890244869

 

5-71 迷宮的帶路https://tieba.baidu.com/p/5890764575

5-72 晩飯登場https://tieba.baidu.com/p/5891750900

5-73 發生了什麼https://tieba.baidu.com/p/5892862893

5-74 斯蓋的事情https://tieba.baidu.com/p/5894043423

5-75 異界的魔獣https://tieba.baidu.com/p/5895243944

5-76 深淵入口https://tieba.baidu.com/p/5896354390

5-77 來自過去的邂逅https://tieba.baidu.com/p/5897513176

5-78 告訴我吧、希洛涅(シロネ)老師3https://tieba.baidu.com/p/5785288461

5-79 麻煩的事情https://tieba.baidu.com/p/5898616837

5-80 闘技場https://tieba.baidu.com/p/5899620211

 

5-81 異界的呼聲https://tieba.baidu.com/p/5900359148

5-82 變快了https://tieba.baidu.com/p/5901546949

5-83 探索開始https://tieba.baidu.com/p/5902931250

5-84 闇屬性魔法https://tieba.baidu.com/p/5903335856

5-85 黑暗的前方https://tieba.baidu.com/p/5904955740

5-86 十分期待https://tieba.baidu.com/p/5905466550

5-87 是14型https://tieba.baidu.com/p/5906793360

5-88 探索再開https://tieba.baidu.com/p/5907668725

5-89 不需要的東西https://tieba.baidu.com/p/5908784879

5-90 在地下行進https://tieba.baidu.com/p/5910111532

 

5-91 瞭望塔https://tieba.baidu.com/p/5911217765

5-92 謎題解開了https://tieba.baidu.com/p/5912281241

5-93 徘徊鎧甲https://tieba.baidu.com/p/5913165498

5-94 騎士鎧和頭盔https://tieba.baidu.com/p/5914505381

5-95 美味的話https://tieba.baidu.com/p/5915649384

5-96 夜間的酒場https://tieba.baidu.com/p/5916782357

5-97 交易再開https://tieba.baidu.com/p/5917821475

5-98 下水道的芋蟲https://tieba.baidu.com/p/5919052588

5-99 王襲來https://tieba.baidu.com/p/5919879481

5-99.5告訴我吧,希洛涅老師4https://tieba.baidu.com/p/5917245343

5-100 每天都是好日子https://tieba.baidu.com/p/5922645146

 

5-101 試験的內容https://tieba.baidu.com/p/5923953098

5-102 C級https://tieba.baidu.com/p/5925162428

5-103 昇格的慶祝https://tieba.baidu.com/p/5925978381

5-104 王城中https://tieba.baidu.com/p/5927418134

5-105 無名王的墳墓1階層https://tieba.baidu.com/p/5928262269

5-106 発見階梯https://tieba.baidu.com/p/5929019719

5-107 國與國之間https://tieba.baidu.com/p/5930445767

5-108 賄賂https://tieba.baidu.com/p/5931514366

5-109 大阪燒https://tieba.baidu.com/p/5932944259

5-110 究極的料理https://tieba.baidu.com/p/5934014392

 

5-111 無名王的墳墓2階層https://tieba.baidu.com/p/5934608086

5-112 在黑暗中https://tieba.baidu.com/p/5935581602

5-113 魔獣的情報https://tieba.baidu.com/p/5936901422

5-114 無名王的墳墓2階層https://tieba.baidu.com/p/5938177966

5-115 無名王的墳墓2階層https://tieba.baidu.com/p/5938960219

5-116 無名王的墳墓2階層https://tieba.baidu.com/p/5940067055

5-117 無名王的墳墓3階層https://tieba.baidu.com/p/5941408925

5-118 無名王的墳墓4階層https://tieba.baidu.com/p/5943827306

5-119 無名王的墳墓4階層https://tieba.baidu.com/p/5945637128

5-120 無名王的墳墓4階層https://tieba.baidu.com/p/5946969111

 

5-121 無名王的墳墓4階層https://tieba.baidu.com/p/5947753288

5-122 無名王的墳墓3階層https://tieba.baidu.com/p/5948789142

5-123 無名王的墳墓1階層https://tieba.baidu.com/p/5949765826

5-124 吃飯的時間https://tieba.baidu.com/p/5951108617

5-125 剎那的斷崖https://tieba.baidu.com/p/5951752828

5-126 無名王的墳墓3階層https://tieba.baidu.com/p/5952442412

5-127 無名王的墳墓5階層https://tieba.baidu.com/p/5953402970

5-128 無名王的墳墓6階層https://tieba.baidu.com/p/5954829442

5-129 在剎那的斷崖上架橋https://tieba.baidu.com/p/5955322177

5-129.5 告訴我吧、希洛涅老師5https://tieba.baidu.com/p/5955940856

5-130 橋上https://tieba.baidu.com/p/5956335227

 

5-131 一時的分別https://tieba.baidu.com/p/5957423029

5-132 無名王的墳墓7階層https://tieba.baidu.com/p/5958355937

5-133 無名王的墳墓7階層https://tieba.baidu.com/p/5959486907

5-134 無名王的墳墓7階層https://tieba.baidu.com/p/5960152546

5-135 無名王的墳墓7階層https://tieba.baidu.com/p/5962049895

5-136 無名王的墳墓8階層https://tieba.baidu.com/p/5962102226

5-137 黒色的行蹤https://tieba.baidu.com/p/5963064526

5-138 護手完成https://tieba.baidu.com/p/5964033317

5-139 無名王的墳墓8階層https://tieba.baidu.com/p/5965066863

5-140 無名王的墳墓8階層https://tieba.baidu.com/p/5965742031

 

5-141 無名王的墳墓9階層https://tieba.baidu.com/p/5966705289

5-142 無名王的墳墓9階層https://tieba.baidu.com/p/5967767806

5-143 無名王的墳墓9階層https://tieba.baidu.com/p/5968718863

5-144 無名王的墳墓9階層https://tieba.baidu.com/p/5969695881

5-145 無名王的墳墓最下層https://tieba.baidu.com/p/5970712036

5-146 溫柔的世界https://tieba.baidu.com/p/5971547494

5-147 登録手續https://tieba.baidu.com/p/5972372444

5-148 決戦的準備https://tieba.baidu.com/p/5973301007

5-149 博恩之死https://tieba.baidu.com/p/5974429036

5-150 破壊命運的一撃https://tieba.baidu.com/p/5976446328

5-151 無名王的墳墓攻略編結語https://tieba.baidu.com/p/5978138192

5-152 無名王的墳墓攻略編的主要登場人物https://tieba.baidu.com/p/5978832379

5-153 無名王的墳墓攻略編的主要魔獣https://tieba.baidu.com/p/5978861748

 

6  空中庭園攻略

6-1 率爾的女王https://tieba.baidu.com/p/5978928983

6-2 沒考慮的芋蟲https://tieba.baidu.com/p/5979738457

6-3 睡覺期間https://tieba.baidu.com/p/5980868814

6-4 諾阿魯吉商會https://tieba.baidu.com/p/5982168660

6-5 庫尼耶的受難https://tieba.baidu.com/p/5983042382

6-6 令人懐念的再會https://tieba.baidu.com/p/5984002200

6-7 1年後的世界https://tieba.baidu.com/p/5984776188

6-8 心裡話https://tieba.baidu.com/p/5985452155

6-9 諾阿魯吉食堂https://tieba.baidu.com/p/5986397564

6-10 與尤艾會談https://tieba.baidu.com/p/5987787437

 

6-11 商談成立了https://tieba.baidu.com/p/5988693037

6-12 做生意的行會https://tieba.baidu.com/p/5989477109

6-13 在這裡https://tieba.baidu.com/p/5990286383

6-14 獲得技能https://tieba.baidu.com/p/5991609503

6-15 帝都的水的事情https://tieba.baidu.com/p/5992096338

6-16 賣便當https://tieba.baidu.com/p/5993133010

6-17 決定方針https://tieba.baidu.com/p/5993865273

6-18 弗克尤https://tieba.baidu.com/p/5994840480

6-19 必殺的一撃?https://tieba.baidu.com/p/5995959686

6-20 哎呀哎呀https://tieba.baidu.com/p/5996992078

 

6-21 去取得探求士https://tieba.baidu.com/p/5997478512

6-22 三姉妹探求士https://tieba.baidu.com/p/5998783969

6-23 暗殺者行會https://tieba.baidu.com/p/5999462256

6-24 森特診療所https://tieba.baidu.com/p/6000280457

6-25 在帝都築巣的蟲https://tieba.baidu.com/p/6001195421

6-26 發生了一些事https://tieba.baidu.com/p/6003205842

6-27 砂漠探索開始https://tieba.baidu.com/p/6004752632

6-28 砂漠的骨竜https://tieba.baidu.com/p/6005297394

6-29 謎之芋蟲騎士https://tieba.baidu.com/p/6006114488

6-30 借來的東西是https://tieba.baidu.com/p/6007584262

 

6-31 還回來https://tieba.baidu.com/p/6008256247

6-32 石碑的行蹤https://tieba.baidu.com/p/6009020331

6-33 探訪亞茲卿https://tieba.baidu.com/p/6010050435

6-34 和亞茲卿會談https://tieba.baidu.com/p/6011087286

6-35 武器完成了https://tieba.baidu.com/p/6011910177

6-36 緊急事態発生https://tieba.baidu.com/p/6012807634

6-37 星塵https://tieba.baidu.com/p/6013749015

6-38 砂漠的採掘場https://tieba.baidu.com/p/6014633354

6-39 沙漠蠕蟲https://tieba.baidu.com/p/6015709254

6-40 無法救助https://tieba.baidu.com/p/6016534143

 

6-41 與青竜的戦闘https://tieba.baidu.com/p/6017462991

6-42 睡在冰棺中https://tieba.baidu.com/p/6018450890

6-43 女神的休息日https://tieba.baidu.com/p/6019281343

6-44 地下世界的盡頭https://tieba.baidu.com/p/6020227872

6-45 1人對2人https://tieba.baidu.com/p/6021158680

6-46 女神去休息的日子https://tieba.baidu.com/p/6022110364

6-47 變白的世界https://tieba.baidu.com/p/6022965573

6-48 襲撃者暗殺者https://tieba.baidu.com/p/6023990279

6-49 搜索芋蟲https://tieba.baidu.com/p/6024954428

6-50 去神國https://tieba.baidu.com/p/6025962050

6-50.5六代目的故事https://tieba.baidu.com/p/6023552003

 

6-51 神國的辺境伯https://tieba.baidu.com/p/6026751440

6-52 什麼什麼啊https://tieba.baidu.com/p/6027443464

6-53 是蟲蟲https://tieba.baidu.com/p/6028122179

6-54 常有的事https://tieba.baidu.com/p/6029182494

6-55 少見的事https://tieba.baidu.com/p/6030069121

6-56 將敵人踢散https://tieba.baidu.com/p/6030638574

6-57 持名的時候https://tieba.baidu.com/p/6031297747

6-58 好的喲https://tieba.baidu.com/p/6032198751

6-59 殲滅戦的開始https://tieba.baidu.com/p/6033189698

6-60 加深https://tieba.baidu.com/p/6034508542

6-60.5 百十九代目的故事https://tieba.baidu.com/p/6029272986

 

6-61 https://tieba.baidu.com/p/6035533173

6-62 https://tieba.baidu.com/p/6036596586

6-63 https://tieba.baidu.com/p/6037713321

6-64 https://tieba.baidu.com/p/6039141777

6-65 https://tieba.baidu.com/p/6040145842

6-66 https://tieba.baidu.com/p/6040908853

6-67 https://tieba.baidu.com/p/6041926579

6-68 https://tieba.baidu.com/p/6042953501

6-69 https://tieba.baidu.com/p/6044057071

6-70 https://tieba.baidu.com/p/6045200167

6-71 https://tieba.baidu.com/p/6046286735

6-72 https://tieba.baidu.com/p/6047826840

6-73 https://tieba.baidu.com/p/6048793585

6-74 https://tieba.baidu.com/p/6049496719

6-75 https://tieba.baidu.com/p/6050966340

6-76 https://tieba.baidu.com/p/6051894995

6-77 https://tieba.baidu.com/p/6052722097

6-78 https://tieba.baidu.com/p/6054055713

6-79 https://tieba.baidu.com/p/6055734179

6-80 https://tieba.baidu.com/p/6056796129

6-81 https://tieba.baidu.com/p/6058094302

6-82 https://tieba.baidu.com/p/6059177412

6-83 https://tieba.baidu.com/p/6060379543

6-84 https://tieba.baidu.com/p/6060877365

6-85 https://tieba.baidu.com/p/6062128558

6-86 https://tieba.baidu.com/p/6063739632

6-87 https://tieba.baidu.com/p/6064854391

6-88 https://tieba.baidu.com/p/6065995168

6-89 https://tieba.baidu.com/p/6066911424

6-90 https://tieba.baidu.com/p/6067980556

6-91 https://tieba.baidu.com/p/6068757823

6-92 https://tieba.baidu.com/p/6070116482

6-93 https://tieba.baidu.com/p/6071748659

6-94 https://tieba.baidu.com/p/6072568563

6-95 https://tieba.baidu.com/p/6073622296

6-96 https://tieba.baidu.com/p/6074789942

6-97 https://tieba.baidu.com/p/6076376875

6-98 https://tieba.baidu.com/p/6077467569

6-99 https://tieba.baidu.com/p/6078623041

6-100 https://tieba.baidu.com/p/6080464400

6-101 https://tieba.baidu.com/p/6081534113

6-102 https://tieba.baidu.com/p/6081537741

 

7-1 https://tieba.baidu.com/p/6081871986

7-2 https://tieba.baidu.com/p/6082901874

7-3 https://tieba.baidu.com/p/6083996866

7-4 https://tieba.baidu.com/p/6085074033

7-5 https://tieba.baidu.com/p/6085977759

7-6 https://tieba.baidu.com/p/6086834520

7-7 https://tieba.baidu.com/p/6088698116

7-8 https://tieba.baidu.com/p/6089452550

7-9 https://tieba.baidu.com/p/6090576490

7-10 https://tieba.baidu.com/p/6091679283

 

7-11 https://tieba.baidu.com/p/6092650926

7-12 https://tieba.baidu.com/p/6093231511

7-13 https://tieba.baidu.com/p/6094412510

7-14 https://tieba.baidu.com/p/6095440097

7-15 https://tieba.baidu.com/p/6096635809

7-16 https://tieba.baidu.com/p/6097820767

7-17 https://tieba.baidu.com/p/6099100401

7-18 https://tieba.baidu.com/p/6100021477

7-19 https://tieba.baidu.com/p/6100746929

7-20 https://tieba.baidu.com/p/6102435576

 

7-21 https://tieba.baidu.com/p/6103421678

7-番外 https://tieba.baidu.com/p/6102582363

7-22 https://tieba.baidu.com/p/6104504161

7-23 https://tieba.baidu.com/p/6105139684

7-24 https://tieba.baidu.com/p/6105944835

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©