Logo

弒神的英雄與七個誓約

協助編輯

山田蓮司, 25歲時被異世界的英雄召喚

總共13名的英雄

花了2年討伐魔神

到了第三年....山田蓮司過著為錢發愁的生活

【web一章】

1 英雄與新人冒險者 http://tieba.baidu.com/p/4241844205

2 英雄與新人冒險者2 http://tieba.baidu.com/p/4243330484

3 英雄與新人冒險者3 http://tieba.baidu.com/p/4246222671

4 英雄與新人冒險者4 http://tieba.baidu.com/p/4248451188

5 英雄之旅 http://tieba.baidu.com/p/4310608694

6 弒神者與豬人 http://tieba.baidu.com/p/4249902330

幕間 少女的一日1 http://tieba.baidu.com/p/4307252157

7 弒神者與豬人2 http://tieba.baidu.com/p/4252604083

8 弒神者與豬人3 http://tieba.baidu.com/p/4255088281

9 弒神者與豬人4 http://tieba.baidu.com/p/4254970926

10 弒神者與豬人5 http://tieba.baidu.com/p/4256287794

11 弒神者和豬人6 http://tieba.baidu.com/p/4257832003

幕間 勇者的學園生活 http://tieba.baidu.com/p/4256606968

一章整合【校對版】 http://tieba.baidu.com/p/4262313311

【web二章】

1 英雄與魔法師城鎮 http://tieba.baidu.com/p/4257663575

幕間 少女的一日2 http://tieba.baidu.com/p/4254947578

2 英雄與魔法師城鎮2http://tieba.baidu.com/p/4258146442

3 英雄與魔法師城鎮3 http://tieba.baidu.com/p/4258679982

4 英雄與魔法師城鎮4 http://tieba.baidu.com/p/4259615988

5 英雄與魔法師城鎮5 http://tieba.baidu.com/p/4296576053

6 弒神者1 http://tieba.baidu.com/p/4261707393

7 弒神者2 http://tieba.baidu.com/p/4298023177

8 弒神者3 http://tieba.baidu.com/p/4299756773

9 弒神者4 http://tieba.baidu.com/p/4298532371

10 大魔導師的回想1 http://tieba.baidu.com/p/4297863870

11 弒神者5 http://tieba.baidu.com/p/4304411543

12 英雄的後日譚 http://tieba.baidu.com/p/4299897162

【web三章】

1 往王都的路1 http://tieba.baidu.com/p/4302239362

2 往王都的路2 http://tieba.baidu.com/p/4305617447

幕間 賢者的一幕 http://tieba.baidu.com/p/4310215743

3 往王都的路3 http://tieba.baidu.com/p/4313062523

4 往王都的路4 http://tieba.baidu.com/p/4313892290

5 腐靈之森1 http://tieba.baidu.com/p/4326468710

6 腐靈之森2 http://tieba.baidu.com/p/4327098118

7 腐靈之森3 http://tieba.baidu.com/p/4331593360

8 腐靈之森4 http://tieba.baidu.com/p/4334921545

9 腐靈之森5 http://tieba.baidu.com/p/4341132376

10 山田君與宇多野 http://tieba.baidu.com/p/4312816229

11 再會1 http://tieba.baidu.com/p/4372482988

12 再會2 http://tieba.baidu.com/p/4373463635

13 再會3 http://tieba.baidu.com/p/4375732942

14 選擇 http://tieba.baidu.com/p/4381896205

【web四章】

1 新生 http://tieba.baidu.com/p/4396540784

2 集結1 http://tieba.baidu.com/p/4410646752

3 集結2 http://tieba.baidu.com/p/4430426702

4 集結3 http://tieba.baidu.com/p/4508625299

5 武鬥大會1 http://tieba.baidu.com/p/4509792421

6 武鬥大會2 http://tieba.baidu.com/p/4510593515

7 武鬥大會3 http://tieba.baidu.com/p/4562011380

8 他的劍 http://tieba.baidu.com/p/4574255040

9 武鬥大會4 http://tieba.baidu.com/p/4898479392

10 團體戰1 http://tieba.baidu.com/p/4780789006

11 團體戰2 http://tieba.baidu.com/p/4884870271

12 團體戰3 http://tieba.baidu.com/p/4974792191

13 幕間 https://tieba.baidu.com/p/5035818007

14 災厄和麻煩事的腳步聲 https://tieba.baidu.com/p/5058605617

15 劍與劍1 https://tieba.baidu.com/p/5102056721

16 劍與劍2 https://tieba.baidu.com/p/5113535054

17 劍與劍3 https://tieba.baidu.com/p/5126656870

18 劍與劍4 https://tieba.baidu.com/p/5129162005

番外 幕間2 https://tieba.baidu.com/p/5041529825

番外 幕間3 https://tieba.baidu.com/p/5209821104

19 劍與刀 https://tieba.baidu.com/p/5219332024

20 所謂幸福的事 https://tieba.baidu.com/p/5232640817

21 神 https://tieba.baidu.com/p/5247325800

【web五章】

1 魔神復活之旅 https://tieba.baidu.com/p/5246280023

2 旅程的開始1 https://tieba.baidu.com/p/5264781925

3 旅程的開始2 https://tieba.baidu.com/p/5269111877

4 旅程的開始3 https://tieba.baidu.com/p/5275595147

5 商業都市梅爾迪奧雷 https://tieba.baidu.com/p/5286009953

6 https://tieba.baidu.com/p/5297678688

7 https://tieba.baidu.com/p/5492391085

8 https://tieba.baidu.com/p/5945251703

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©