Logo

空色的魔法使

協助編輯

在埃德爾伯格家有一位神童,禮儀端正,教的東西很快就學會,盡是讀一些學術方面的書

她的名字是空,擁有著純白的頭髮及如天藍色般清澈的瞳孔的少女。

而她的前世是名為鳴神空矢的男子高中生,擁有典型的黑髮黑眼,長著一張娃娃臉

從妹妹那裡得到了完全就是個中性的女生的評價而這樣的她有時會凝視著遙遠的彼方

就好像在訴說著這裡不是她的歸屬,直到一天剛吃完早餐,被妹妹從庭院叫到了房子的東邊。

 

「好久不見,歐尼醬♪」

從這天起,鳴神空矢真正成為了空,埃德爾伯格家的姐妹的旅程也由此開始。

序章 魔法使的起始

第一話 https://tieba.baidu.com/p/4500686369

第二話 https://tieba.baidu.com/p/4506756762

第三話 https://tieba.baidu.com/p/4515023732

第一章 魔法使與溫泉小鎮

第一話 https://tieba.baidu.com/p/4519127168

第二話 https://tieba.baidu.com/p/4521572942

第三話 https://tieba.baidu.com/p/4544457959

第四話 https://tieba.baidu.com/p/4529876343

第五話 https://tieba.baidu.com/p/4533143071

第六話 https://tieba.baidu.com/p/4537127820

第七話 https://tieba.baidu.com/p/4533794090

第八話 https://tieba.baidu.com/p/4543464723

第九話 https://tieba.baidu.com/p/4547164040

第十話 https://tieba.baidu.com/p/4554054374

第十一話 https://tieba.baidu.com/p/4564521819

第十二話 https://tieba.baidu.com/p/4575371624

第十三話 https://tieba.baidu.com/p/4803597748

第十四話 https://tieba.baidu.com/p/4823056644

第十五話 https://tieba.baidu.com/p/5024415998

第十五話2 https://tieba.baidu.com/p/5048514294

第十六話 https://tieba.baidu.com/p/5028714946

第十七話 https://tieba.baidu.com/p/5026911382

第十八話 https://tieba.baidu.com/p/5047344557

終章 https://tieba.baidu.com/p/5057008668

幕間 魔法使的日常篇

入學式1 https://tieba.baidu.com/p/5032092933

入學式2 https://tieba.baidu.com/p/5049204936

入學式3 https://tieba.baidu.com/p/5055662472

入學式4-5 https://tieba.baidu.com/p/5086582877

登校初日1 https://tieba.baidu.com/p/5241864979

登校初日2 https://tieba.baidu.com/p/5172964757

登校初日3 https://tieba.baidu.com/p/5088500582

入學1、2 https://tieba.baidu.com/p/5785455281

間章 魔法使和傭兵少女

第一話 https://tieba.baidu.com/p/5119122188

第二話 https://tieba.baidu.com/p/5138109762

第三話 https://tieba.baidu.com/p/5134207573

第四話 https://tieba.baidu.com/p/5189357450

第五話 https://tieba.baidu.com/p/5696234810

第六話 https://tieba.baidu.com/p/5750074127

第七話 https://tieba.baidu.com/p/5751503609

第八話 https://tieba.baidu.com/p/5756082328

第九話 https://tieba.baidu.com/p/5783625334

第十話 https://tieba.baidu.com/p/5809724915

幕間 魔法使的日常篇2

第一話 https://tieba.baidu.com/p/5818856255

第二話 https://tieba.baidu.com/p/5820097919

假期1 https://tieba.baidu.com/p/5827264444

假期2 https://tieba.baidu.com/p/5838651129

日記1 https://tieba.baidu.com/p/5841518449

日記2 https://tieba.baidu.com/p/5844553695

第二章 魔法使和幽靈屋

1 https://tieba.baidu.com/p/5534055165

2 https://tieba.baidu.com/p/5538723594

3 https://tieba.baidu.com/p/5543374219

4 https://tieba.baidu.com/p/5553361265

5 https://tieba.baidu.com/p/5559846468

6 https://tieba.baidu.com/p/5853191511

7 https://tieba.baidu.com/p/5891026202

8 https://tieba.baidu.com/p/5899331931

9 https://tieba.baidu.com/p/5898408823

10 https://tieba.baidu.com/p/5947614152

11 https://tieba.baidu.com/p/5994654344

12 https://tieba.baidu.com/p/6016423984

13 https://tieba.baidu.com/p/6025004990

間章 魔法使和武術大會

第一話 https://tieba.baidu.com/p/5262863344

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©